Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

Den Haag, 29 januari 1999

Aan de fractiesecretarissen

De Voorzitter stelt zich voor de komende week het volgende schema voor:

DINSDAG 2 FEBRUARI

14.00 uur Mededelingen
Vragen
Regeling
Stemmingen

15.30 uur VAO Varkenshouderij

16.00 uur Bekostigingsstelsel exploitatiekosten VO (25878)

WOENSDAG 3 FEBRUARI

geen vergadering

DONDERDAG 4 FEBRUARI

10.15 uur Regresrecht AWBZ (26238)

14.00 uur Hoger beroep Mulderzaken (25927) + Beroep lichte overtredingen (26027)

cc: alle leden J.H. Goudswaard,
Griffie

Dit schema wordt verspreid onder alle voorbehoud van onvoor- ziene agendawijzigingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen - 949 '
Lees ook