Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=421419


---

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Veiligheidsbeleid Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 4 oktober 2001 Auteur Alle Dorhout
Kenmerk DVB/VD-512/01 Telefoon 31703486524
Blad /2 Fax 31703485479
Bijlage(n) -
Betreft Aanslagen op de VS, operationalisering van art. 5 NAVO.

Zeer geachte Voorzitter,

Tijdens de vergadering van de Noord-Atlantische Raad (NAR) van 3 oktober jl. is, nadat op 2 oktober jl. door de NAR was vastgesteld dat artikel 5 van het Verdrag van Washington van toepassing is op de recente aanslagen op doelen in de Verenigde Staten, door de SG NAVO instemming van de Bondgenoten verzocht met een aantal door de Verenigde Staten voorgestelde maatregelen. Deze regarderen zowel de Bondgenoten individueel, als het collectief. De Nederlandse Regering heeft ingestemd met de voorgestelde maatregelen. Deze betreffen volgende terreinen:


· inlichtingenuitwisseling tussen Bondgenoten;

· naar vermogen assistentie bieden aan Bondgenoten en andere staten die als gevolg van hun steun aan de strijd tegen het terrorisme aan een grotere dreiging bloot kunnen komen te staan;


· verhoogde beveiliging van Amerikaanse objecten en NAVO-objecten;

· het opvullen ('backfill') in geval eenheden/middelen elders worden ingezet;


· overvliegrechten;


· toegang tot havens en vliegvelden, inclusief bijtank-faciliteiten;

· eventuele verplaatsing van de NATO Standing Naval Forces of delen daarvan naar het oostelijke Middellandse Zee gebied;


· eventuele ondersteuning door AWACS-vliegtuigen.
De bovenstaande lijst heeft thans nog een algemeen karakter. Verwacht wordt dat de lijst wordt gevolgd door meer specifieke verzoeken van de Verenigde Staten. Besluitvorming over het gebruik van collectieve NAVO-middelen zal plaatsvinden in de NAR.

Voorts heeft de NAVO vandaag besloten onderdelen van het NATO Precautionary System (NPS) te activeren. Het gaat hierbij om voorzorgmaatregelen die ten doel hebben gereedheidsfasen aan te passen aan de bestaande situatie. Deze maatregelen hebben onder meer betrekking op de bewaking van NAVO-installaties en personeel en het gebruik van beveiligde communicatiemiddelen. Nederland heeft reeds maatregelen genomen die hieraan voldoen.

de Minister van Buitenlandse Zaken de Minister van Defensie

Deel: ' Tweede Kamer stemt in op maatregelen VS op aanslagen '
Lees ook