Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.370 studiehuis 2e fase

Gemaakt: 21-12-1999 tijd: 11:29


2

De voorzitter van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 14 dec. 1999

Onderwerp

vragen van het lid Lambrechts

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Lambrechts van uw Kamer inzake onderzoek in opdracht van het Procesmanagement Voortgezet Onderwijs over het studiehuis in de Tweede Fase Voortgezet Onderwijs.

De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde fax, d.d. 14 december 1999, kenmerk 2990004200.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Lambrechts van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan staatssecretaris Adelmund van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ingezonden d.d. 14 december 1999, kenmerk 2990004200).


1. Ja. Dit artikel is verschenen naar aanleiding van een pas verschenen boek van prof. Imelman e.a. waarin kritiek wordt geleverd op het studiehuis.


2. Nee. Een dergelijk onderzoek bestaat niet. De heer Zunderdorp is hier verkeerd geciteerd; hij heeft slechts willen verwijzen naar verschillende verwachtingen die hieromtrent in de discussie worden uitgesproken.


3. Nee.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer studiehuis in 2e fase Voortgezet Onderwijs '
Lees ook