DE GEZONDE ZAAK

Tweede Kamer via de hometrainer het reces in.

Alvorens met reces te gaan, heeft een groot aantal Tweede Kamerleden vandaag kennis gemaakt met de Nationale Gezondheidstest. Om de kamerleden te stimuleren deel te nemen aan het grootste gezondheidsonderzoek in Nederland was er vandaag een mobiele testunit geplaatst voor de ingang van de hoofdingang van de Tweede Kamer. Diverse politici hebben vanmiddag een afspraak gemaakt om zich tijdens het reces te laten testen in één van de 150 centra voor Training en Therapie van de Gezonde Zaak.

De Nationale Gezondheidstest is een jaarlijks terugkerend initiatief van de Gezonde Zaak in samenwerking met TNO Arbeid. Johan Cruijff, ambassadeur van de Gezonde Zaak, heeft zich ook dit jaar weer als eerste laten testen.
Zijn voorbeeldfunctie en die van de Nederlandse politici is belangrijk om ook andere Nederlanders over de streep te trekken om aan de test mee te doen.
Belangrijke conclusie uit het onderzoek in 1999 was namenlijk dat slechts een derde van de geteste en ondervraagde werknemers voldoende beweegt. Beweging in het werk blijkt samen met beweging in het woon-werkverkeer de grootste bijdrage te leveren aan de lichaamsbeweging van de Nederlander.

De Nationale Gezondheidstest vindt plaats van 28 februari tot en met 4 maart.
Het onderzoek heeft tot doel de Nederlandse beroepsbevolking bewust te maken van het nut van bewegen om zo een bijdrage te leveren aan de vermindering van het ziekteverzuim. Bij 10.000 werkende Nederlanders zal de gezondheidstest worden afgenomen. De test bestaat uit metingen van lengte, gewicht, vet-percentage, lenigheid en fysieke conditie. Daarnaast vullen de deelnemers een uitgebreide vragenlijst in over beroep, bewegingsactiviteiten, leefstijl en dergelijke. Na afloop krijgt iedere deelnemer een persoonlijk gezondheidsprofiel, inclusief een advies over bewegen en leefstijl. Plus een leuke attentie.

In het onderzoek worden er twaalf beroepsgroepen onderscheiden. Onder deze groepen vallen diverse beroepen. In de campagne die volgt na de komende Nationale Gezondheidstest staat iedere maand één van deze beroepsgroepen centraal en wordt de test aan een bepaald thema gekoppeld.
De maand maart staat bijvoorbeeld in het teken van de administratief medewerkers. Als thema is RSI gekozen.

De Gezonde Zaak zal dit jaar dagdelen bij bedrijven gaan organiseren, waarbij gezondheid centraal staat. Het bedrijf krijgt een gezondheidsdagdeel op locatie aangeboden. Op basis van de gezondheidstesten die onder medewerkers zijn afgenomen, wordt een bedrijfsrapportage samengesteld. Op basis van de rapportage wordt een advies gegeven om gezondheidsmanagement in te richten.

De Nationale Gezondheidstest wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Hartfonds, Arbeidsvoorziening, Tempo-Team, ArboNed, Ohra en Coca-Cola.
Naast de Gezonde Zaak willen ook het Nationaal Hartfonds en TNO Arbeid via de Nationale Gezondsheidstest benadrukken hoe belangrijk bewegen is voor de gezondheid van de Nederlandse samenleving.

Meer Informatie
Anouk Zeegers
Tel 06 - 51284800

Fotomateriaal is vanaf hedenmiddag, naar verwachting rond 15.30 uur, (rechtenvrij) beschikbaar via het ANP fotonet en via ANP Pers Support Foto.

24 feb 00 13:25

Deel: ' Tweede Kamer via de hometrainer het reces in '
Lees ook