Partij van de Arbeid

Vragen van de leden Arib en Verbeet (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

1. Klopt het dat bewoonsters van Blijf van mijn Lijfhuizen zich in het verleden via de gemeentelijke basisadministratie (GBA) konden laten inschrijven op een "postbusadres"?

2. Is het u bekend dat de gemeenten, op last van het agentschap PBR van het ministerie van BZK, aan de Blijf van Mijn Lijfhuizen heeft meegedeeld dat inschrijving op een postbusadres niet langer is toegestaan?

3. Deelt u de mening dat het gebruik van een "postbusadres" bijdraagt aan de veiligheid van zowel bewoonsters als personeel van Blijf van mijn Lijfhuizen?

4. Is het u bekend dat de bewoonsters om zich te beschermen nu zijn aangewezen op een zogenaamd briefadres? 1)

5. Wat betekent bovenstaande wijziging voor de veiligheidssituatie voor zowel bewoners van het zogenaamde briefadres als de bewoners van de Blijf van mijn Lijfhuizen?

6. Deelt u de mening dat via een briefadres de verblijfplaats van bewoonsters van Blijf van mijn Lijfhuizen veel eenvoudiger is te achterhalen?

7. Bent u het ermee eens dat het achterhalen van een verblijfsadres door de verlaten partner gevaar kan opleveren voor zowel de bewoner van het briefadres als voor bewoonsters en personeel van Blijf van mijn Lijfhuizen?

8. Bent u bereid de gemeenten die een Blijf van mijn Lijfhuis binnen de grenzen hebben, toe te staan om de bewoonsters van een Blijf van mijn Lijfhuis weer op een Postbusadres in te schrijven?

1) Dit is een normaal adres zo ver mogelijk uit de buurt van het Blijfhuis. De hoofdbewoners/eigenaars van dit normale adres moeten hun toestemming geven en zijn verplicht de correspondentie te overhandigen. Achter de naam en adres van de bewoonsters van het Blijfhuis wordt in het GBA "briefadres" toegevoegd.

Deel: ' Tweede Kamer vragen over blijf van mijn lijf huizen '
Lees ook