Partij van de Arbeid


PERSBERICHT

Den Haag, 17 november 1999

TWEEDE-KAMERFRACTIE PVDA BRENGT WERKBEZOEK AAN OVERIJSSEL

Als vervolg op het Contract met de Regio, waarin Overijsselse PvdA-bestuurders met de Tweede-Kamerfractie van de Partij van de Arbeid een gezamenlijke beleidsagenda zijn overeengekomen, brengt een aantal leden van de PvdA-fractie
- onder wie fractievoorzitter Ad Melkert - op vrijdag 19 november een werkbezoek aan Overijssel.

Na de openingsbijeenkomst in het gemeentehuis van Deventer (Grote Kerkhof 4) van 9.30 tot 10.15 uur, waar Ad Melkert het doel van het werkbezoek zal toelichten en hem een aanvulling van het Contract wat betreft het onderdeel zorg zal worden aangeboden, vertrekken de PvdA-kamerleden in kleine themagroepen naar diverse plaatsen in de provincie waar zij van de voortgang van diverse projecten op de hoogte worden gebracht.

Tijdens de slotbijeenkomst in de openbare bibliotheek van Almelo (Het Baken 3) tussen 15.30 en 16.30 uur zal Tweede-Kamerlid Sharon Dijksma de verschillende onderdelen van het werkbezoek kort evalueren waarna partijvoorzitter Marijke van Hees ingaat op de relatie tussen de partij en de Tweede-Kamerfractie. Ad Melkert zal tot 12.30 uur aan het werkbezoek deelnemen.

De themagroepen betreffen sociale zaken en werkgelegenheid (Ad Melkert en Sharon Dijkstra), infrastructuur (Jaap Jelle Feenstra en Peter van Heemst), economie waaronder midden- en kleinbedrijf, recreatie en toerisme (Marjet van Zuijlen en Rik Hindriks) en jeugdzorg en onderwijs (Laurette Spoelman en Mariëtte Hamer).

Voor verdere informatie over het programma:
Corrie Vos telefoon 0548-65 45 52 of fax 0548-65 65 37

NB: alle onderdelen van het werkbezoek zijn voor de pers toegankelijk met uitzondering van het bezoek aan het bureau Jeugdzorg in Hengelo.

Deel: ' Tweede-Kamerfractie PvdA bezoekt Overijssel '
Lees ook