VVD

Kamervragen van Geert Wilders over de WAO

Groep: Tweede-Kamerfractie Datum: 26 januari 2000

Schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het toenemende risico om arbeidsongeschikt te worden

Schriftelijke vragen van de leden Wilders (VVD) en Bijleveld-Schouten (CDA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Hoogervorst


1.
Heeft u kennisgenomen van het bericht (*): GAK: risico op WAO neemt sterk toe?


2.
Is het waar dat het risico voor werknemers om arbeidsongeschikt te worden sterk toeneemt en dat het aantal WAO-ers veel sneller stijgt dan de groei van de werkgelegenheid? Hoe verklaart u dit? Is er tevens sprake van een verdere stijging van het aantal WAO-ers ten opzichte van de beroepsbevolking?


3.
Kunt u mede naar aanleiding van de laatste GAK-gegevens aangeven of het hoge WAO-volume wederom naar boven moet worden bijgesteld? Wat is de laatste prognose voor het WAO-volume voor de jaren 2000, 2001 en 2002?


4.
Bent u bereid nadere WAO-ingrepen te overwegen indien deze berichten juist zijn respectievelijk indien het WAO-volume zich negatiever ontwikkelt dan u oorspronkelijk had verwacht?

(*) De Volkskrant, 26 januari 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Tweede Kamervragen aan Staatssecretaris Hoogervorst '
Lees ook