26 augustus 1999

VRAGEN VAN HET LID ARIB (PVDA) AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE


1.

Heeft u kennisgenomen van het feit dat in een aantal situaties kinderen worden opgesloten in een politiecel om te voorkomen dat ze de hun toegewezen plek in een gesloten inrichting mislopen?*


2.

Zijn er gegevens bekend hoe vaak deze methode op landelijke schaal wordt toegepast?


3.

Bent u van mening dat opsluiting van een kind in een politiecel in het geestelijke ef zedelijke belang van het kind kan zijn? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, is de minister van zins om aan deze praktijk een eind te maken?


4.

Kunt u aangeven in hoeverre de toepassing van deze maatregel een gevolg is van de wachtlijsten in de jeugdzorg?


5.

Ziet u mogelijkheden de strikte toepassing van de plaatsingsdata door internaten te versoepelen, om aldus de opsluiting van minderjarigen in politiecellen te voorkomen?

 

 


* Dagblad de Limburger 9 juli j.l.;

Zoekwoorden:

Deel: ' Tweede-kamervragen over opsluiting kinderen in politiecel '
Lees ook