Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 


1. Bent u op de hoogte van de verwarring die er is ontstaan over de uitleg van de Regeling Gebruikelijke Vakantieduur voor mensen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Bijstandswet? (1)
2. Kunt u aangeven in welke gevallen een uitkeringsgerechtigde toestemming moet vragen aan de sociale dienst om naar het buitenland te gaan? Is die toestemming vereist wanneer betrokkene een (deel van een) dag in het buitenland is of pas wanneer hij langer dan een dag in het buitenland verblijft?

3. Wanneer is er in de in vraag 2 genoemde gevallen sprake van een vakantiedag die in mindering komt op de vakantieperiode van 4 weken waar een uitkeringsgerechtigde recht op heeft?

4. Bent u bereid de gemeenten van uw standpunt op de hoogte te brengen?

 

(1`) Limburgs Dagblad, 26 augustus 1999

 

Deel: ' Tweede kamervragen over vakantieduur bijstandtrekkers '
Lees ook