Akzo Nobel

Kwartaalresultaat Akzo Nobel licht onder record 2000

Sterke prestatie Pharma, ingrijpende herstructurering bij Coatings en Chemicals

Arnhem, 25 juli 2001 Akzo Nobel, de internationale onderneming actief op het gebied van geneesmiddelen, coatings en chemische producten, heeft in het tweede kwartaal een nettoresultaat* van EUR256mln (NLG564mln) behaald, licht onder het recordresultaat vorig jaar van EUR265mln. Het bedrijf boekte daarnaast EUR175mln voor incidentele en buitengewone lasten (na belastingen). Herstructureringsplannen bij de groepen Coatings en Chemicals hebben gevolgen voor 2.000arbeidsplaatsen op 30productielocaties wereldwijd. Fritz Fröhlich, Akzo Nobels Chief Financial Officer: "We hebben een acceptabel resultaat behaald, met name wanneer wij in ogenschouw nemen dat het tweede kwartaal vorig jaar het record in onze geschiedenis was. Pharma bleef voortreffelijk presteren. Coatings en Chemicals staan echter onder druk en zijn gedwongen ingrijpende veranderingen door te voeren om het kostenpeil structureel te verbeteren. Hun herstructureringsprogramma's, gericht op vermindering van arbeidsplaatsen en sanering van productielocaties, worden versneld doorgevoerd." Akzo Nobels verwachtingen voor het gehele jaar blijven ongewijzigd. De onderneming verwacht een resultaat* te behalen in dezelfde orde van grootte als in het topjaar 2000.

Pharma presteert weer sterk
De concernomzet voor het tweede kwartaal steeg met 4% tot EUR3,7miljard, hoofdzakelijk door een stijging van 14% bij de doorlopende activiteiten van Pharma. Organon (humane gezondheidszorg) blijft tweecijferige groei behalen en Intervet (diergezondheidszorg) realiseert een sterke winstgroei dankzij de geslaagde integratie van nieuwe activiteiten. Fröhlich: "Organon en Intervet blijven een sterke groei vertonen. De toekomst ziet er goed uit dankzij een aantal veelbelovende producten in de pijplijn. Zo hebben we toelating aangevraagd bij de FDA voor ons antidepressivum ArizaTM en verwachten we snelle goedkeuring voor ons nieuw antitromboticum Arixtra®. Wij willen beide producten in de Verenigde Staten op de markt brengen. De voordelen van de consolidatie in de sector diergezondheidszorg, waarin wij een leidende positie innemen, beginnen nu zichtbaar te worden. Intervet behaalt hogere marges, die op hetzelfde peil liggen als bij andere aantrekkelijke farmaceutische activiteiten." Diosynth, producent van complexe actieve ingrediënten voor de farmaceutische industrie, heeft Covance Biotechnology Services verworven. Deze acquisitie verschaft Diosynth een biotechnologisch bruggenhoofd in de Verenigde Staten en biedt wezenlijk betere vooruitzichten in deze belangrijke sector. Fröhlich: "Tot slot hebben we, in overeenstemming met onze doelstelling om schaalvoordeel te creëren voor de diagnostica-activiteiten van Organon Teknika, dit onderdeel aan bioMérieux overgedragen voor EUR 311 mln, op schuldenvrije basis."

Resultaten van Coatings op gezond peil brengen
Over Coatings zij de heer Fröhlich verder: "Onze coatingsactiviteiten hebben te maken met een voortdurende druk op de resultaten, die herstructureringsprogramma's nodig maakt om de winstgevendheid op een acceptabel niveau te brengen. Wij zijn de grootste verffabrikant in de wereld. Ons doel is om ook qua efficiency en financiële performance de nummer één in deze bedrijfstak te worden. De sectoren bouw- en industriële verven zijn door stijgende kosten getroffen, terwijl de omzet te lijden had onder het zwakke economische klimaat. Wij zien dat de prijzen voor grondstoffen langzaam beginnen te dalen maar willen ook zelf actie ondernemen. Dit houdt een vermindering in van het aantal arbeidsplaatsen bij Coatings van circa 1.000, voornamelijk in Europa. Door deze maatregelen hopen wij de efficiency te verhogen en de marges op een gezonder peil te brengen."

Verbetering kostenstructuur Chemicals
Ook bij Chemicals staan de marges onder druk. Fröhlich: "De diverse Chemicals units behalen wisselende resultaten. Bij Base Chemicals hadden we op twee belangrijke locaties te maken met geplande onderhoudsstops, waardoor de afzet daalde. Als geheel wordt de sector chemie duidelijk getroffen door de economische recessie en de hoge grondstoffen- en energieprijzen. In de Verenigde Staten stagneert de economie, terwijl Europa een sterke teruggang meemaakt. Ook bij Chemicals breiden wij onze herstructureringsprogramma's uit en versnellen deze om de kostenstructuur en marges te verbeteren. Het gaat hier eveneens om 1.000 arbeidsplaatsen."

Herstructureren om beter te kunnen presteren
De totale herstructurering omvat 2.000 arbeidsplaatsen op 30 van Akzo Nobels 300productielocaties over de gehele wereld. Slechts enkele zullen geheel worden gesloten, de rest wordt gesaneerd. Een aantal acties is al aangekondigd, zoals het stoppen van de productie van verpakt zout in Hengelo. Andere plannen zullen binnenkort worden afgerond en besproken met de medewerkers en hun vertegenwoordigers. De heer Fröhlich: "Het is onze doelstelling om in een sterk competitief milieu tot de top-performers te behoren en over de jaren heen superieure resultaten te behalen. Deze herstructurering zal het kostenpeil in de komende jaren structureel verbeteren met ruim EUR100mln op jaarbasis."

De herstructureringsmaatregelen als geheel leiden (na belastingen) tot een last van EUR275mln, inclusief voorzieningen voor afvloeiingsregelingen en andere kosten van herstructurering, alsmede afwaardering van improductieve activa. Daarnaast waren er nettobaten van EUR100 mln uit de verkoop van de Diagnostica van Organon Teknika, de monomeren-activiteiten en het aandeel van 50% in Akzo-PQ Silica. De incidentele en buitengewone resultaten komen zo per saldo op een verlies van EUR175mln.

Verwachtingen ongewijzigd
Fröhlich: "Nu de condities moeilijker worden, nemen wij krachtiger maatregelen om de winstgevendheid structureel te versterken, waarbij we gebruik maken van groeimogelijkheden die door onze leidende posities worden geboden. Wij vertrouwen erop dat wij ons streven waar kunnen maken en dat we in 2001 een nettoresultaat* zullen behalen dat overeenkomt met het recordjaar 2000. Daarbij gaan we ervan uit dat zich geen verdere verslechtering in de economische omstandigheden voordoet.


- - -

Deel: ' Tweede kwartaalcijfers 2001 Akzo Nobel '
Lees ook