ORDE VAN VRIJMETSELAREN

Jacob Slavenburg verzorgt Een zoektocht naar Waarheid

Persbericht 24 maart 2003

Jacob Slavenburg verzorgt tweede lezing in cyclus over zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwing voor Orde van Vrijmetselaren in Amsterdam

Op zaterdag 29 maart 2003, in het gebouw van de Vrijmetselarij aan de Vondelstraat 39-41 in Amsterdam, vindt de tweede lezing plaats in een cyclus met als thema Een zoektocht naar Waarheid, georganiseerd door de regio Groot-Amsterdam van de Orde van Vrijmetselaren. Met deze lezingen, door niet-Vrijmetselaren, wil de Orde van Vrijmetselaren enerzijds een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie rondom zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwing in de breedste zin des woords, terwijl anderzijds de rijke Westerse geestelijke traditie in al zijn facetten wordt belicht.
De lezingen zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Van bezoekers wordt een symbolische bijdrage in de kosten gevraagd van 2,5 Euro: dat is uiteraard inclusief koffie of thee.

Programma
13:30 deur open
14:00 welkomstwoord en korte introductie
14:10 aanvang lezing drs. Jacob Slavenburg
Gnosis, Hermetische traditie en Vrijmetselarij
15:00 pauze
15:30 gedachtewisseling
16:30 afsluiting

Over de lezing
In de Gnosis staat zelfkennis centraal. Deze traditie heeft zich doorgezet in onder andere de Vrijmetselarij. In de loge wordt gewerkt aan de geestelijke ontwikkeling van de broeders. Daarvoor wordt teruggegrepen op oude symbolieken. Zoals het gereedschap van de tempelbouwers en de tempel zelf. Eigenlijk een symbolische replica van de tempel van Salomo. De tempel is gesierd met twee zuilen met respectievelijk de letters J en B. Volgens een hardnekkige legende zou een van deze twee zuilen van de oorspronkelijke tempel van Salomo, opgericht door de grote bouwmeester Hiram, na de verwoesting gevonden zijn door Pythagoras. De andere door niemand minder dan de Driewerfgrote Hermes.

Deze Hermes Trismegistos en Pythagoras worden ook genoemd in een manuscript uit 1410 over de metselaarsgilden, onder andere actief bij de kathedralenbouw in Europa. Er wordt verwezen naar de tempel van Salomo en naar bouwmeester Hiram, de 'koningszoon uit Tyrus' genoemd. Zij zouden dragers zijn van een eeuwenoude wetenschap die de zondvloed zou hebben overleefd en via Pythagoras en Hermes zou zijn doorgegeven. En inderdaad, ook de Egyptische priester Manetho uit de derde eeuw voor Christus schrijft over Thot-Hermes die voor de zondvloed de geheimen van de wereld ingebeiteld zou hebben in stenen. Na de zondvloed zou zijn kleinzoon, Hermes Trismegistos, deze geheimen vertalen en in boeken opslaan in Egyptische tempels.

Wat is Gnosis nu eigenlijk en wie was die legendarische Hermes Trismegistos? Wat is die Hermetische traditie en wat is in dat licht de betekenis van de Vrijmetselarij in het nu? Jacob Slavenburg voert u in deze lezing terug tot de wortels van onze Westerse beschaving. Het wordt dan duidelijk in welke rijke geestelijke traditie wij staan.

Over drs. Jacob Slavenburg
Cultuurhistoricus drs. Jacob Slavenburg schreef vele boeken en artikelen over de Gnosis, over het vroege christendom, over de Hermetische traditie en de androgynie. Hij is medevertaler van de spectaculaire en uiterst belangrijke Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands en als docent verbonden aan diverse opleidingen.

Volgende lezing
25 Oktober 2003, door mevrouw prof. dr. Ria Kloppenburg: Zoeken naar Waarheid in West en Oost. Ria Kloppenburg is als hoogleraar verbonden aan de theologische faculteit van de Universiteit van Utrecht en begeleidt studenten o.a. met verruiming van het westers psychologisch denkpatroon door toepassing van de
psychologische basis van het boeddhisme.

Kort over Vrijmetselarij
De moderne geestelijke Vrijmetselarij komt voort uit de Middeleeuwse bouwgilden die door heel Europa kathedralen bouwden. Gaandeweg ontwikkelden deze pure op de bouw gerichte bouwhutten of Loges zich tot meer beschouwelijke kringen. Ook toen er allang geen kathedralen meer werden gebouwd bleven vele Loges bestaan. En nog steeds hanteren de moderne Vrijmetselaren dezelfde begrippen en symbolen als hun Middeleeuwse voorgangers, waarbij ze zichzelf en de mensheid zien als een te voltooien bouwwerk.
Zo is dus de Vrijmetselaar van vandaag een mens die met beide benen in het leven staat, zich bewust is van zijn plaats in de maatschappij en het grotere geheel, en geestelijk aan zichzelf werkt met behulp van de symboliek en ritualen van de oude bouwers. Sleutelbegrippen daarbij zijn praktische spiritualiteit, broederschap, respect voor en gelijkheid van alle mensen, verantwoordelijkheid voor het eigen doen en laten, werken aan jezelf, en bijdragen aan de gemeenschap. In Amsterdam is de Vrijmetselarij al actief sinds 1735, en is daarmee de oudste actieve vereniging van ons land. In totaal telt de regio Amsterdam-Amstelveen zo'n 500 Vrijmetselaars in 12 Loges. Landelijk telt de Orde van Vrijmetselaren 145 Loges met circa 6000 leden. Het lidmaatschap staat open voor mannen vanaf 21 jaar.


---

-

Deel: ' Tweede lezing bij Vrijmetselaren Amsterdam 'zoektocht naar Waarheid' '
Lees ook