Provincie Utrecht

Persbericht

Uitspraak Raad van State:

Tweede partiële herziening streekplan voor baggerstort terecht

26-3-2003
De provincie Utrecht is in het gelijk gesteld door de Raad van State wat betreft de tweede partiële herziening van het streekplan. In deze herziening is de baggerstortlocatie Zevenhuizen planologisch vastgelegd.

De Raad van State is van mening dat de provincie Utrecht concreet genoeg is in de plannen voor het gebied en dat de Milieueffect Rapportage goed is uitgevoerd. Daarnaast geeft de Raad van State aan dat er op de locatie Zevenhuizen minimaal, maar tegelijk ook maximaal 2 miljoen kuub bagger gestort mag worden. Hierover maakte de omgeving zich nog zorgen, omdat er tot nu toe gesproken werd over minimaal 2 miljoen kuub.

De uitspraak vond plaats nadat de vereniging Geen Uitbreiding Stort (GUS) in beroep is gegaan tegen de beslissing op bezwaar inzake de 2e partiële herziening van het streekplan. In december 2002 is de door GUS gevraagde schorsing afgewezen. De behandeling in hoofdzaak was op 10 februari, de uitspraak vandaag.

Meer informatie: Annemieke van Leeuwen, telefoon 030 258 3151 of Annemieke.van.Leeuwen@provincie-utrecht.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Tweede partiële herziening streekplan voor baggerstort terecht '
Lees ook