Provincie Zeeland

Tweede publieksavond voor de bewoners van de Kanaalzone

Maandag 1 juli wordt voor de tweede keer een publieksavond georganiseerd voor de bewoners van de Kanaalzone. Op de eerste bijeenkomst in 1998 werd afgesproken om dit soort avonden eens in de vier jaar te herhalen. Die frequentie loopt gelijk met de telefonische leefbaarheidsonderzoeken die in en rond het industriegebied worden gehouden.
Op de publieksavond in Sluiskil ('t Meulengat, aanvang 20.00 uur) komen in elk geval de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de Koegorspolder aan de orde.
Verder kan van gedachten worden gewisseld over de uitkomsten van de enquête met betrekking tot de leefsituatie in de Kanaalzone. Een samenvatting daarvan zal die avond worden uitgereikt. Het forum zal bestaan uit milieugedeputeerde Poppelaars, wethouder Van der Hooft van Terneuzen en de heer Duerloo, voorzitter van de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone/directeur Hydro Agri. Gespreksleider is Cees Brinkhuizen van CB-media uit Hilversum.

27 juni 2002, Blaas Paauwe, tel. 0118-631039, nr.35/02

Overzicht persberichten

Zoekwoorden:

Deel: ' Tweede publieksavond voor de bewoners van de Kanaalzone Zeeland '
Lees ook