Ministerie van VWS


Rapportage telefonisch meldpunt gezondheidsklachten Bijlmerramp

Dit persbericht gaat uit onder verantwoordelijkheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Maandag 18 januari 1999, persbericht nummer 3

De Hoofinspecteur voor de Gezondheidszorg, J. Verhoeff, heeft vandaag de tweede tussenrapportage van het onderzoek Gezondheidsklachten naar aanleiding van de Bijlmerramp aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. E. Borst-Eilers. In deze rapportage staan de resultaten van het telefonisch meldpunt Bijlmerramp. Bij deze telefoonlijn konden mensen van 3 juni tot 1 augustus gezondheidsklachten uiten die zij of hun behandelaar in verband brengen met de Bijlmerramp. Het onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksgroep van het AMC in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het doel van het onderzoek naar gezondheidsklachten die in verband worden gebracht met de Bijlmerramp, is om inzicht te krijgen in de omvang en de aard van de klachten. Het onderzoek is opgebouwd uit drie fasen. De eerste fase bestond uit een inventarisatie van gezondheidsklachten via huisartsen in Amsterdam Zuidoost en Diemen. Hierover heeft de onderzoeksgroep in oktober 98 gerapporteerd aan de Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg. De tweede onderzoeksactiviteit betreft het inventariseren van de klachten die mensen zelf ervaren via het 'telefonisch meldpunt Bijlmerramp'.
Vervolgens zal de onderzoeksgroep de medische dossiers van mensen met klachten gaan onderzoeken. Vanzelfsprekend is hiervoor de toestemming van de betrokkenen gevraagd. Naar verwachting zal de Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg de derde tussenrapportage in april van de onderzoeksgroep ontvangen.

Deel: ' Tweede rapportage meldpunt gezondheidsklachten Bijlmerramp '
Lees ook