Provincie Limburg

Tweede ronde injectie "bioslurry" voor sanering markt Ambt Montfort


27/99

Maastricht, 23 februari 1999

TWEEDE RONDE INJECTIE "BIOSLURRY" VOOR SANERING MARKT AMBT MONTFORT

Woensdag 24 februari a.s. om 11.00 uur geeft milieugedeputeerde De Waal het startsein voor de tweede ronde van injectie met bioslurry. Dit is nodig voor de saneringoperatie op de markt in Ambt Montfort. Bovendien worden de uitslagen van de eerste ronde bekendgemaakt. Aansluitend wordt aan bewoners en overige belangstellenden uitleg gegeven over de voortgang van het saneringsproject.

In opdracht van de Provincie zijn op de locatie Markt te Ambt Montfort diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Deze bodemonderzoeken zijn uitgevoerd omdat in het verleden op deze locatie een tankstation aanwezig is geweest. Uit de resultaten van de bodemonderzoeken blijkt dat als gevolg van de activiteiten van het tankstation de grond en het grondwater in de directe omgeving van de Markt verontreinigd is met minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen.

De meest voor de hand liggende methode van saneren is om alle verontreinigde grond op de locatie af te graven. Hierbij dient in dit geval onder de bebouwing en onder de Markt grond afgegraven te worden. Consequentie van deze saneringsmethode is dat tijdens de uitvoering de panden beperkt toegankelijk zijn. Daarnaast moet de openbare weg afgesloten en opgebroken worden. Het gevolg hiervan is dat er stank- en geluidoverlast zal optreden.

Saneringsmethode "Bioslurry"

Om de overlast voor bewoners en omwonenden zoveel mogelijk te beperken is voor de locatie Markt in Montfort gezocht naar een alternatieve saneringsmethode. Door AVR-Caldwell B.V. uit Rotterdam is een nieuwe methode ontwikkeld waarbij door het injecteren van zogenaamde "Bioslurry" de van nature biologische afbraak van minerale olie en vluchtige aromaten binnen een redelijk korte termijn tot een acceptabel niveau terug te brengen. Belangrijk voordeel van deze methode is dat er geen grondverzet hoeft plaats te vinden, waardoor het afsluiten van de openbare weg niet nodig is en de overlast voor de bewoners aan de Markt minimaal zal zijn. Een bijkomend voordeel

van de injectiemethode is dat er geen grondwater onttrokken hoeft te worden. Dit laatste is een belangrijk voordeel en past in het provinciaal grondwaterbeleid. Ook de belasting van het riool wordt voorkomen omdat er geen lozing van vrijkomend water hoeft plaats te vinden.

Bij het bioslurry-injectieproces van AVR-Caldwell wordt een substantie (de slurry) onder druk in de bodem genjecteerd. Deze slurry bestaat uit een zuurstofbron en noodzakelijke voedingsstoffen voor micro-organismen. De voedingsstoffen en zuurstof worden zo in contact gebracht met de micro-organismen, de verontreinigde grond en het verontreinigde grondwater. Na de injectie komt de microbiologische reiniging op gang.

Tijdens de sanering zullen door Grontmij periodiek grond- en grondwatermonsters worden genomen om de voortgang van het saneringsproces te volgen. Aangezien er gebruik wordt gemaakt van een relatief nieuwe saneringsmethode heeft de Provincie Limburg extra aandacht besteed aan de controle van de sanering. Hierdoor is het mogelijk om extra metingen te doen die betrekking hebben op onder meer de biologische afbraak.

Deel: ' Tweede ronde "bioslurry" voor sanering markt Ambt Montfort '
Lees ook