De Unie


Van Gend & Loos Euro Express: 2e ronde CAO

4 maart 2003 - 6 februari jl. heeft de tweede onderhandelingsronde voor de nieuwe CAO plaatsgevonden. Helaas is er uit deze ronde niets positiefs te melden. Wij willen echter de belangrijkste zaken nog eens op een rijtje zetten.

Werkgever houdt vast aan de ingezette afbraak van de CAO Voor huidige werknemers:

* vergoeding basispremie ziektekostenpremie verlagen van 60% naar 50%

* de eerste 6 weken tijdens ziekte geen uitbetaling van toeslagen
* afschaffen van onregelmatigheidstoeslag tussen 18.00 en 20.00 uur
* afschaffen van de vuilwerk- en de wijkerstoeslag
Voor nieuwe werknemers (die vanaf 1 april 2003 in dienst komen) komt daar nog bij:

* verlaging van het aantal ATV-dagen van 13 naar 3,5
* afschaffen uitbetaling toeslagen tijdens ziekte (ook na de eerste 6 weken)

* geen aanvulling op de WAO wanneer iemand korter dan 1 jaar in dienst is

* verlaging van de loonschalen 2 t/m 4, wat neerkomt op een loonsverlaging tot maximaal 115,- bruto per maand

Onze voorstellen
De voorstellen die De Unie heeft gedaan worden door de werkgever in zijn geheel van tafel geveegd. Deze worden afgedaan als te duur, onnodig en niet aan de orde. Ook heeft werkgever nog steeds geen loonbod gedaan.

Gevaarlijke ontwikkelingen
De onderhandelingen gaan volstrekt de verkeerde kant op. Hierbij loeren allerlei gevaren om de hoek:
1. De arbeidsvoorwaarden bij Van Gend & Loos, die we de afgelopen jaren zorgvuldig hebben opgebouwd, staan voor een groot deel op het spel. Werknemers gaan er veel (pro)centen op achteruit. 2. Nieuwe collega's gaan veel minder verdienen en krijgen slechtere arbeidsvoorwaarden. Hierdoor ontstaat er een tweedeling onder het personeel.
3. Door de voorstellen van de werkgever wordt er onrust gezaaid, terwijl met het zicht op grote veranderingen (STAR), juist rust aan de orde zou moeten zijn.

Uitgangspunten
Van Gend & Loos wil een goede werkgever zijn. Daar horen goede arbeidsvoorwaarden bij. Wij zijn daarom van mening dat.
* het salaris van de medewerkers moet meegroeien met de kosten van het dagelijkse levensonderhoud

* de werkgever moet meebetalen aan de hogere pensioenkosten
* er afspraken over de ontwikkeling van de medewerkers, met scholing en een persoonlijk ontwikkelingsplan, gemaakt moeten worden
* er geen tweedeling mag ontstaan binnen het personeel van Van Gend & Loos

* Van Gend & Loos betere arbeidsvoorwaarden moet blijven aanbieden, dan het minimale niveau wat we in de sector beroepsgoederenvervoer kennen

Wij zijn van mening dat wij redelijke voorstellen hebben gedaan. De voorstellen van de werkgever vinden wij echter onacceptabel. Wanneer Van Gend & Loos deze voorstellen toch door wil zetten, kan dit leiden tot grote problemen.

Vervolg
Op 12 maart wordt er verder gepraat. Ik hoop dat ik u daarna iets positiefs kan melden.

Ondertussen wil ik u opnieuw vragen collega's te benaderen om lid te worden van De Unie. Ik neem aan dat ik u daar geen argumenten meer voor hoef te geven. De voorstellen van de werkgever zeggen voldoende. Maak daarom gebruik van het aanmeldingsformulier!!!

Met vriendelijke groet,

Jos van Drogen
Bestuurder

* Intropagina Distribute, Vervoer, Logistiek
dinsdag, 4 maart 2003

Deel: ' Tweede ronde CAO overleg Van Gend & Loos Euro Express '
Lees ook