Provincie Groningen


Groningen, 13 juli 1999 Persbericht nr. 166

Tweede ronde krediet Mondiale Bewustwording vastgesteld

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten vastgesteld welke organisaties in aanmerking komen voor het krediet Mondiale Bewustwording. Het gaat hierbij om de tweede ronde voor 1999. In totaal is er ƒ13.250,- toegezegd aan drie projecten:

1 Het COS-Groningen ontvangt een bijdrage van ƒ2.500,- voor het project "Fiets naar je werk".
In dit project stimuleert men mensen om op de fiets naar het werk te gaan. Voor iedere gefietste kilometer gaat 1 cent naar een duurzaam ontwikkelingsproject in Benin.

De reden van de toekenning is dat er voldaan wordt aan twee criteria namelijk dat er voorlichting gegeven wordt over duurzame ontwikkelingen en internationale samenwerking. Het andere criterium is dat er een relatie wordt gelegd tussen lokaal handelen en mondiaal denken. Het COS had ƒ5000,- gevraagd, maar GS vinden de omvang van de voorlichting en het aantal deelnemers aan het project te beperkt voor zo'n hoog bedrag.

2 Het COS-Groningen kan rekenen op ƒ10.000,- voor het project "Gewoon - Vreemd Express 1999".
In dit project wordt de dialoog over de multiculturele samenleving in de laatste klassen van het basisonderwijs en de eerste van het voortgezet onderwijs gestimuleerd. Dit gebeurt door rond te toeren met een bus. In de bus kunnen de leerlingen rondkijken en zien ze allerlei (vreemde) gewoontes uit zowel de Nederlandse cultuur als uit andere culturen. Inmiddels hebben al 80 scholen in de provincie Groningen zich aangemeld voor het project.

Mede vanwege de grote belangstelling vinden Gedeputeerde Staten dat het project de subsidie verdient. Daarnaast voldoet het project ook aan de criteria die gelden voor het krediet Mondiale Bewustwording.

3 Het Bureau Nieuwkomers van de gemeente Scheemda ontvangt een bedrag van ƒ750 voor een multiculturele manifestatie in Scheemda. De manifestatie (die in mei al heeft plaatsgevonden) richtte zich op de integratie van vreemde culturen en de Nederlandse cultuur en de kennismaking tussen asielzoekers en de autochtone bevolking van Scheemda en Winschoten. Afgezien van de beperkte schaal van het evenement past het project past goed binnen de criteria voor het krediet Mondiale bewustwording. Vanwege het gemeenteoverstijgende karakter vinden Gedeputeerde Staten een bijdrage gerechtvaardigd.

Na de eerste ronde in februari van dit jaar zat er nog ƒ 21.700,- in het krediet Mondiale Bewustwording. Na deze tweede ronde is er nog ƒ 8450,- beschikbaar voor derde (en laatste) ronde voor 1999 die in dit najaar zal plaatsvinden.Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Bestuurscontacten, Joske Kluvers (050) - 316 41 39.

Deel: ' Tweede ronde krediet Mondiale Bewustwording Groningen '
Lees ook