Novem

Tweede generatie Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA2) van start

Bedrijfsleven en overheid hebben besloten een nieuwe termijn in te gaan van Meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency. De overheid wil met deze 'tweede generatie' MJA, kortweg MJA2 genoemd, een belangrijk deel van haar klimaatdoelstellingen waarmaken. Het bedrijfsleven geeft met deelname invulling aan de energieaspecten van het eigen milieubeleid. Daarbij houden bedrijven het initiatief bij het nemen van besparingsmaatregelen in eigen hand. In de praktijk gaat dat vaak gepaard met aanzienlijke kostenbesparingen.

Eind 2000 eindigde voor de industrie de eerste generatie Meerjarenafspraken. De ambitieuze doelstelling om tussen 1989 en 2000 de energie-efficiency met 20% te verbeteren, is ruimschoots gehaald. Het onderwerp heeft bovendien een plaats verworven op de bedrijfsagenda. Daarom zijn overheid en bedrijfsleven nu overeengekomen door te gaan op de ingezette weg, met een aantal vernieuwingen.

Veranderingen
In MJA2 staat verbetering van de energie-efficiency van het productieproces nog steeds centraal. Elk bedrijf dient een Energiebesparingsplan (EBP) op te stellen, waarin de besparingsmaatregelen met een terugverdientijd tot en met 5 jaar zijn opgenomen. Deze maatregelen zijn gecategoriseerd naar zeker, onzeker en voorwaardelijk. Voor de opgevoerde zekere maatregelen geldt een resultaatsverplichting (conform de wet milieuvergunning), voor de voorwaardelijke en onzekere maatregelen een inspanningsverplichting. Elk bedrijf dient Structurele Energiezorg op te zetten en te implementeren, conform de Novem referentie.

Nieuw in MJA2 zijn de zogeheten verbredingsthema's: duurzame energie en energiezuinige productontwikkeling. Bij dat laatste gaat het concreet om de onderwerpen Duurzame producten, Optimalisatie van transport, logistiek en ketens en Duurzame bedrijventerreinen. Voor de verbredingsthema's geldt een inspanningsverplichting.

Ondersteuning
MJA2-deelnemers kunnen ondersteuning van Novem krijgen. Daartoe heeft Novem een aantal relatiemanagers aangesteld en een MJA-infolijn in het leven geroepen. De ondersteuning van Novem bestaat uit begeleiding, informatieverstrekking en advisering. Voor meer informatie over Novem ondersteuning klik hier.

Deel: ' Tweede termijn energie-efficiency (MJA2) van start '
Lees ook