ministerie van economische zaken - persbericht 155

datum: 28-09-1999

tweede voortgangsrapportage wto-conferentie seattle

nederland hecht groot belang aan een nieuwe onderhandelingsronde in de world trade organization (wto). daarbij gelden voor de regering vier fundamentele uitgangspunten: versterking van de wto, voortzetting van de handelsliberalisatie, verdere integratie van de ontwikkelingslanden en erkenning en uitwerking van raakvlakken met andere beleidsterreinen. dat schrijft staatssecretaris ybema van economische zaken vandaag in een brief aan de tweede kamer.
zijn brief is een vervolg op de nota "De Nieuwe Ronde", die Ybema op 28 mei naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De voortgangsnota is in het bijzonder bedoeld ter voorbereiding op de Algemene Raad van 11 oktober in Luxemburg.
Nog voor de komende WTO-conferentie, die van 30 november tot en met 3 december in Seattle zal plaats hebben, zal de Tweede Kamer een definitieve integrale nota ontvangen met de instructie voor de Koninkrijksdelegatie voor de conferentie. In die nota zal zo veel als mogelijk de Nederlandse inzet op de verschillende onderhandelingsthema's worden uitgewerkt. De Tweede Kamer heeft op 7 oktober een algemeen overleg met staatssecretaris Ybema over de nieuwe ronde WTO gepland.

Deel: ' Tweede voortgangsrapportage WTO-conferentie Seattle '
Lees ook