Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Tweede workshop beeldkwaliteitplan oude kern 13 februari 2003

Op 31 oktober 2002 heeft een eerste workshop plaatsgevonden, waarbij de kennis en mening van burgers en deskundigen kon worden benut om een bruikbaar beeldkwaliteitplan oude kern op te stellen. In deze workshop heeft Pouderoyen Compagnons de door haar opgestelde analyse besproken. Door middel van een aantal stellingen is de mening van de aanwezigen m.b.t. de verschillende thema's gepeild. Ook zijn er op- en aanmerkingen gemaakt op de analyse, die door Pouderoyen Compagnons meegenomen, en waar mogelijk, verwerkt zijn. Naar aanleiding van de analyse is bovendien een aanzet gemaakt voor een beleidsparagraaf. Het concept beeldkwaliteitplan is daarmee in het stadium, dat opnieuw een workshop met de klankbordgroep kan worden gehouden.

Deze tweede workshop zal plaatsvinden op donderdag 13 februari 2003 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Amerongen. Dan zal het beeldkwaliteitplan, voorzover gereed in deze fase, opnieuw besproken worden met de klankbordgroep. Zo kunt u meepraten en meedenken aan een plan dat een grondslag kan vormen bij onder andere het opstellen en toepassen van een bestemmingsplan. Iets waarmee u in aanraking kunt komen bij een aanvraag om bouwvergunning. Zo wordt ook in het beeldkwaliteitplan beschreven of het beschermd stadsgezicht uitgebreid dient te worden. Het kan interessant zijn om te weten welke gevolgen dit voor u heeft, indien uw woning binnen dit gebied komt te liggen.
U wordt hier tijdens de workshop over geïnformeerd en kunt uw mening laten horen. Zo kunt u een bijdrage leveren aan de totstandkoming van dit beeldkwaliteitplan.

Is bij u, ondanks dat u de eerste workshop wellicht gemist heeft, toch de interesse gewekt, dan kunt u zich opgeven bij Angela Vriezen, medewerkster Ruimtelijke Ordening bij de gemeente, telefonisch bereikbaar 0343-469628. Naar aanleiding van de eerste workshop is inmiddels een klankbordgroep gevormd. Toch wordt u hierbij uitgenodigd uw eventuele belangstelling voor deelname kenbaar te maken. In het geval er sprake zou zijn van "over-"intekening, zal het principe gelden van "wie het eerst komt.".
Overigens zal het concept-plan uiteindelijk toch ook op een openbare inspraakavond nog aan de orde worden gesteld, zodat een ieder de gelegenheid krijgt zijn of haar visie op het plan te geven. We zien u graag op 13 februari a.s.

Deel: ' Tweede workshop beeldkwaliteitplan oude kern Amerongen '
Lees ook