Cap Gemini

Utrecht 25 februari 1999

Tweederde zakelijke gebruikers overweegt andere Telecom-aanbieder na invoering nummerportabiliteit

Onderzoek in Nederland onder het midden- en kleinbedrijf en onder groot zakelijke gebruikers van telecomdiensten heeft uitgewezen dat 66 procent overweegt om - na invoering van nummerportabiliteit - van telecomaanbieder te veranderen. Voor de groot zakelijke markt ligt dit percentage zelfs op 80 procent.

Deze gegevens zijn voortgekomen uit een onderzoek dat Cap Gemini onlangs heeft laten uitvoeren in samenwerking met stichting Telecomgebruikers Nederland (sTN) en ondersteund door twee grote telecombedrijven. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de bekendheid van nummerportabiliteit en de specifieke wensen van zakelijke gebruikers ten aanzien van deze vorm van dienstverlening.

Nummerportabiliteit - officieel verplicht sinds 1 januari jl. - biedt klanten de mogelijkheid om met behoud van hun nummer over te stappen naar een andere aanbieder. Om administratieve redenen is de invoering met drie maanden opgeschoven naar 1 april aanstaande. Nederland - met zijn relatief grote aantal telecom-aanbieders - vormt het eerste land ter wereld dat op geavanceerde wijze deze vorm van dienstverlening zal aanbieden.

Ruim 80 procent van de zakelijke gebruikers vindt nummerportabiliteit (zeer) belangrijk voor hun organisatie en is ervan overtuigd dat het een belangrijke drempel wegneemt om over te stappen naar een andere aanbieder.

Opvallend is dat meer dan de helft van de ondervraagden - ondanks het toenemende aantal aanbieders in de markt - aangeeft graag al haar telecom-activiteiten (vast, mobiel, internet) te willen onderbrengen bij één aanbieder.

Bijna de helft van de zakelijke gebruikers is trouwens niet op de hoogte van de gevolgen die invoering van nummerportabiliteit heeft op bestaande apparatuur, zoals bedrijfscentrales. Bij de implementatie van nummerportabiliteit zal hieraan de nodige aandacht gegeven moeten worden.

Verder blijken zakelijke gebruikers zeer uiteenlopende prijzen te willen uitgeven aan deze nieuwe vorm van dienstverlening: enerzijds is de helft niet bereid ook maar iets voor nummerportabiliteit te betalen (dit zijn volgens hen kosten voor de nieuwe aanbieder), anderzijds is ruim eenderde bereid om meer dan het wettelijk vastgestelde maximum van twintig gulden te betalen.

De resultaten van dit marktonderzoek duiden erop dat het churn percentage - dat is het percentage dat het verloop van klanten aangeeft - zal toenemen bij de invoering van nummerportabiliteit. Voor telecombedrijven is dit een uitdaging waaraan (nog) meer aandacht gegeven dient te worden. Voor gebruikersorganisaties ligt er een taak om helder en compleet te communiceren over nummerportabiliteit. Cap Gemini

Cap Gemini is een professionele dienstverlener in de markt voor management-consulting en informatietechnologie. Cap Gemini Nederland B.V. maakt onderdeel uit van het beursgenoteerde Cap Gemini NV. Met een omzet van ruim 1,43 miljard gulden in 1998 en bijna 7.000 medewerkers heeft het bedrijf een leidinggevende positie in de Benelux. Cap Gemini N.V. maakt deel uit van de internationale Cap Gemini Group, die in 1998 een omzet behaalde van 25,9 miljard Franse francs en wereldwijd 38.000 medewerkers telt. Kijk voor meer informatie op www.capgemini.nl. Stichting Telecomgebruikers Nederland

De stichting Telecomgebruikers Nederland (sTN) treedt op als vertegenwoordiger van 48 branche- en koepelorganisaties, variërend van de Nederlandse Vereniging van Banken tot het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering. sTN behartigt de belangen van de zakelijke telecomgebruiker. In totaal gaat het om zo'n 48.000 aangesloten bedrijven. De stichting geeft onafhankelijk advies en voorlichting op het gebied van telecommunicatie.

Cap Gemini N.V.
(030) 252 61 86
bsikking@capgemini.nl

sTN
(034) 849 50 57
j.v.d.meulen@stn.nl

Deel: ' Tweederde zakelijke bellers overweegt andere aanbieder '
Lees ook