Ministerie van Middenstand en Landbouw België

12/03/2001

PERSBERICHT

XVIe TWEEJAARLIJKSE INTERNATIONALE WITLOOFDAGEN 5 EN 6 OKTOBER 2001 IN BELGIE

De Internationale Witloofdagen zijn vanaf 1971 voortgekomen uit een unieke Europese samenwerking tussen onderzoek, voorlichting en praktijk en worden elke twee jaar afwisselend georganiseerd in Frankrijk, Nederland, Zwitserland en België.

Nadat de vorige witloofbiënnale in 1999 in Zwitserland werd georganiseerd, zal de 16de editie ervan plaatsvinden in BELGIE op 5 en 6 oktober 2001 met als thema : "Witloof : milieubewust kwaliteitsproduct".

Het traditionele rendez-vous van de Europese witlooffilière zal bestaan uit een colloquium (vrijdag 5 oktober) en een tentoonstelling en demonstraties van gespecialiseerd materiaal (6 oktober).

COLLOQUIUM

Het Internationale Witloofcolloquium wordt op vrijdag 5 oktober gehouden in het "Provinciaal Hof" te Brugge.

De lezingen die worden verzorgd door deskundigen uit Frankrijk, Nederland, Zwitserland en België, kaderen in het thema "Witloof : milieubewust kwaliteitsproduct", waarbij volgende onderwerpen aan bod komen : integrale ketenzorg en certificering, bevordering van het uitstalleven van witloof, relatie witloof-milieu en arbeidsbesparing. Daarnaast wordt een balans opgemaakt betreffende de toepassing van het Europees kwaliteitscharter in de deelnemende landen en worden de resultaten van een Europese consumentenenquête medegedeeld.

TENTOONSTELLING DEMONSTRATIES

Op zaterdag 6 oktober wordt een internationale witloofvakbeurs gehouden op veiling BRAVA te Kampenhout en op de Proeftuin voor Witloof te Herent.
Toeleveringsbedrijven uit verschillende landen zullen hun nieuwste materialen en apparatuur tentoonstellen te Kampenhout. Te Herent worden demonstraties georganiseerd van zaaien, rooien en mechanische onkruidbestrijding.

Personen en ondernemingen die meer inlichtingen wensen te bekomen over deze organisatie, kunnen zich wenden tot :

Ir. H. WILLOCX
Ministerie van Middenstand en Landbouw
Dienst Ontwikkeling Plantaardige productie
WTC-III, 20ste verd.
Simon Bolivarlaan 30 te Brussel
Tel. 02/208.47.61 - Fax 02/208.47.51
E-mail : Hector.Willocx@cmlag.fgov.beDeel: ' Tweejaarlijkse internationale witloofdagen in Belgie '
Lees ook