Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

25 september 2014

Zonder heler geen steler
Twente start met campagne Stop Heling

In Twente werken gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie afspraken samen om heling tegen te gaan; er zijn afspraken gemaakt over een integrale helingaanpak. De website www.stopheling.nl en het digitaal opkopersregister (DOR) zijn twee belangrijke middelen die hierbij worden ingezet. Zo wil men de afzetmarkt van gestolen goederen verkleinen en daarmee ook het aantal woninginbraken terugdringen. Twentse opkopers en inwoners van Twente worden de komende weken benaderd met informatie over hoe zij hier een rol in kunnen spelen.

www.stopheling.nl en app
Inwoners in Twente zullen de komende weken via de campagne Stop Heling geattendeerd worden op het bestaan van de website www.stopheling.nl en de bijbehorende app. Stopheling.nl is een website van de politie die gekoppeld is aan een database van gestolen goederen. Consumenten kunnen via internet nu zelf controleren of aangeboden tweedehands producten als gestolen geregistreerd staan bij de Nederlandse politie. Dit maakt de consument bewuster van heling en benadrukt hun eigen rol daarin. Want: 'Zonder heler geen steler'. Hetzelfde kan ook met de bijbehorende App, die via www.stopheling.nl te vinden is. Op deze downloadbare App is te zien of aangeboden waardevolle spullen geregistreerd staan. Met de app kan men na het aantreffen van een gestolen goed een melding bij de politie doen, zodat deze actie kan ondernemen. Ook kunnen burgers ook hun eigen spullen registreren.

Digitaal opkopersregister voor ondernemers (DOR)
Volgens de wet moeten opkopers van tweedehands goederen hun ingekochte goederen registreren. Om de opkopers het makkelijker te maken is het Digitaal Opkopers Register (DOR) ontwikkelend. Bijna 300 Twentse opkopers worden de komende maanden verplicht om zich aan te sluiten bij dit register. Hieronder vallen goudopkopers, telefoonwinkels, juweliers en pandjeshuizen. Het DOR is de moderne variant van het papieren register. Het systeem checkt automatisch via een database van stopheling.nl of een ingevoerd serienummer als gestolen goed geregistreerd staat. Wanneer dit het geval is gaat hiervan een melding naar de politie, die daarop actie kan ondernemen. Doordat steeds meer opkopers zich registeren in het digitaal opkopersregister (DOR) wordt stopheling.nl steeds vollediger. Zo wordt het voor de steler moeilijker om gestolen goederen door te verkopen en dringen we de criminaliteit terug.

Informatiebijeenkomsten DOR
Twentse opkopers worden verzocht om zich aan te melden bij het digitale opkopersregister (DOR). De Twentse gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie organiseren op 7 oktober een informatiebijeenkomst om de registratieplicht onder de aandacht te brengen. Bij veel aanmeldingen is er tevens op 8 oktober een informatiebijeenkomst. Ondernemers (goudopkopers, telefoonwinkels, juweliers en pandjeshuizen) worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Deel: ' Twente start met campagne Stop Heling '


Lees ook