Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kwaliteit van de GHOR Amsterdam

Mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeert de staatssecretaris hierbij over de twijfels over de kwaliteit van de GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen) Amsterdam en Omstreken en de afspraken die de staatssecretaris inmiddels met de vice-voorzitter van het GHOR-bestuur heeft gemaakt om deze zo snel mogelijk op te lossen.

Kwaliteit van de GHOR Amsterdam
1.
Kwaliteit van de GHOR Amsterdam
Kamerstuk, 12-3-2003

Om het kamerstuk op te halen: Zie het origineel http://www.minvws.nl/document...er=393&page=19357 .

Deel: ' Twijfel over kwaliteit van de GHOR Amsterdam '
Lees ook