Ingezonden persbericht

Persbericht

Amsterdam, 13 juli 2001

TWIJFELS OVER RIJKSRECHERCHE RAPPORT UITZETTINGEN

Heden zijn de resultaten bekend geworden van het
rijksrechercheonderzoek aangaande vier klachten over mishandeling door de marechaussee (KMAR) op Schiphol bij pogingen tot uitzettingen van uitgeprocedeerde vluchtelingen. Er wordt in het rapport geconcludeerd dat de marechaussee niet mishandeld heeft. Dit is in schril contrast met de geluiden die ons al langer bereiken. Eind 2000, begin 2001 werden veel klachten ingediend aangaande mishandelingen door de marechaussee (KMAR) op Schiphol bij pogingen tot uitzettingen. Juist dit gegeven was voor het Openbaar Ministerie reden om een onderzoek te gelasten.

Van één van de vier vluchtelingen is ons het volgende relaas bekend. De Sierra Leonese vluchteling weigerde op 3 januari 2001 in het vliegtuig te stappen. Hij werd door 8 marechaussees tijdens en na het verlaten van de slurf hard aangepakt om vervolgens geboeid teruggestuurd te worden naar het Grenshospitium. Advocaat J. van Bennekom werd door het personeel van het Grenshospitium gebeld met de vraag of deze geen zaak wilde maken van de mishandeling. Het personeelslid zei dat dit 'steeds vaker voorkwam' en dat 'dit te ver ging'. De Rijksrecherche concludeert dat van mishandeling geen sprake is. Bewuste vluchteling blijkt echter niet meer gehoord te zijn daar hij intussen succesvol was uitgezet. Bovendien werd door de marechaussee van het voorval geen 'opnootje' bijgehouden, geen dagrapport waardoor weinig valt te controleren. De Sierra Leonees blijkt naar een verkeerd land, Kaapverdië, te zijn uitgezet. Dit land zette hem vervolgens uit naar Ghana waarna hij werd uitgezet naar Gambia.

Steeds vaker komt geweld bij uitzettingen voor. Op 2 juli jl was de mishandeling van een vluchteling bij een uitzetting door de KMAR aanleiding voor een hongerstaking door 50 gedetineerde vluchtelingen in Grenshospitium Oostereiland te Hoorn.

Autonoom Centrum
Rens den Hollander en Vincent de Jong
Tel 020-612 6172
ac@xs4all.nl
www.xs4all.nl/~ac

Deel: ' Twijfels over rijksrecherche rapport uitzettingen '
Lees ook