TROS

Ernstige twijfels over ziekte Tara Singh Varma

VRIJDAG 20 JULI OM 22.10 UUR IN TROS OPGELICHT

Ernstige twijfels over ziekte Tara Singh Varma

Bij mensen in de directe omgeving van Tara Singh Varma, zijn ernstige twijfels gerezen omtrent haar ziekte. Volgens hen heeft het oud-kamerlid, dat onlangs terugtrad omdat ze nog maar kort te leven zou hebben, helemaal geen kanker. Ze zou de ziekte voorwenden vanuit een ziekelijke behoefte aan aandacht en om niet meer te worden aangesproken op de door haar veroorzaakte financiële problemen. Diverse bronnen zeggen dat in een uitzending van het TROS-programma OPGELICHT, uit te zenden op vrijdagavond aanstaande.

Singh Varma, die zeven jaar namens Groen Links in de kamer zat, trad eind mei terug. Ongeveer tegelijkertijd raakte ze in opspraak vanwege een aantal financiële schandalen. Schuldeisers legden tot vier keer toe beslag op haar huis in Amsterdam. Minstens twee anderen voerden gerechtelijke procedures tegen haar omdat ze haar financiële verplichtingen niet zou nakomen. Daarnaast zegde Singh Varma aan de Ninash Foundation, een stichting die goede doelen in India financiert, 250.000 dollar per jaar toe. Omdat het oud-kamerlid stervende zou zijn, werd versneld met de uitvoering van diverse projecten begonnen, voorlopig gefinancierd met voorgeschoten en geleend geld. Zo werd in India een school voor arme vrouwen geopend, vernoemd naar haar, in de hoop dat Singh Varma voor haar dood nog iets zou kunnen zien van het goede werk dat met haar geld werd gedaan. Maar hoewel de stichting vele pogingen ondernam het oud-kamerlid aan haar beloftes te houden, maakte ze nooit een bedrag aan Ninash over. Haar financiële situatie lijkt dat ook niet toe te laten. Ruim twee weken geleden werd opnieuw beslag gelegd op haar huis aan de Rooseveltlaan, ditmaal door een juwelier, bij wie ze voor 17.500 gulden aan juwelen kocht, zonder ze ooit te betalen. Inmiddels staan de projecten in India op de rand van de afgrond. Volgens Ashok Malhotra, een in New York werkzame hoogleraar die de Ninash Foundation heeft opgezet, wordt ook de school met sluiting bedreigd.

Singh Varma heeft haar financiële wanprestaties deels erkend, maar ze steeds gewijt aan haar ziekte. In veel interviews heeft ze laten weten dat ze binnen enkele maanden aan kanker zal overlijden. In OPGELICHT verklaren ongeveer tien mensen, los van elkaar, dat ze dat niet geloven. Ze dragen een groot aantal feiten aan om dat aannemelijk te maken. Zo zou Singh Varma nooit in een ziekenhuis zijn gesignaleerd, aan niemand een naam van een behandelend arts kunnen of willen doorgeven, geen symptomen vertonen en bij enkele gelegenheden aantoonbaar over haar ziekte hebben gelogen. De ene keer dat ze in het bijzijn van twee mensen de namen van haar behandelende artsen noemde, zou ze bijvoorbeeld twee artsen hebben genoemd die niet bestaan en een derde die haar niet kende.
De redactie van het programma onderzocht de zaak enkele maanden en haalde feiten boven water die de twijfels nog versterkten. Zo bleek Singh Varma niet bekend bij het ziekenhuis waar ze volgens haar broer werd behandeld en legden familieleden van het oud-kamerlid tegenover het programma verklaringen af die tegenstrijdig en soms aantoonbaar onjuist waren. Het programma probeerde in de periode van 11 tot en met 18 juli voortdurend in contact te komen met Tara Singh Varma, waarbij het uitgangspunt steeds was dat ze het verhaal eenvoudig naar het rijk der fabelen zou kunnen verwijzen door de geschiedenis van haar behandeling te concretiseren door de namen van haar artsen te noemen. In minimaal vijf faxen liet het programma haar weten niet tot uitzending over te gaan als die informatie kon worden verstrekt. Maar Singh Varma liet via haar familie steeds opnieuw weten dat ze fysiek niet in staat was tot een kort gesprek, ook niet zonder de aanwezigheid van camera's. OPGELICHT toont echter aan dat ze in diezelfde periode nog wel lange gesprekken voerde met een andere journaliste, in het kader van een 'gewoon' interview voor een blad voor oud-studenten. In dat interview vertelt Singh Varma bovendien dat ze een dag eerder naar een aantal huizen is gaan kijken, dat ze een week later een grote bijeenkomst van de Brahma Kumaris-beweging zal gaan bijwonen en op 26 juli een reis naar Frankrijk zal ondernemen. Dat alles maakt het volgens de programmamakers erg onwaarschijnlijk dat een kort gesprek met hen echt onmogelijk was.

Volgens de in het programma aangehaalde bronnen, waaronder mensen die bij Singh Varma in huis hebben gewoond en anderen die haar al twintig jaar kennen en adviseren, is de oorzaak van haar gedrag tweeledig. Ze zou een ziekelijke behoefte hebben aan aandacht en de ziekte daarnaast voorwenden om met rust gelaten te worden waar het haar financiële malaise betreft.

OPGELICHT wordt door de TROS uitgezonden op Nederland 2, vrijdag 20 juli, 22.10 uur

Niet voor publicatie:
Voor vragen over de uitzending kunt u bellen met Peter Smolders,
06 - 22 38 18 36

19 jul 01 16:11

Deel: ' Twijfels over ziekte kamerlid, in Tros Opgelicht '
Lees ook