News Flash

Twinning volop in beweging!

bedrijven van Seed naar Growth Fund, Twinning Center Amsterdam vol, nieuwe Twinning bedrijven gaan van start, startersmarkt wordt serieuzer

Amsterdam, 5 januari 2000 - De ontwikkelingen rondom Twinning volgen elkaar in snel tempo op. Een goed jaar na de start van Twinning is een mooi moment om een overzicht te geven van de belangrijkste ontwikkelingen. Waar bevindt Twinning zich vandaag de dag en hoe zijn de verwachtingen voor de toekomst?

Het aantal potentiële startende bedrijven neemt sterk toe. Instellingen en bedrijven erkennen steeds meer het belang van deze groeiende markt. Bij Twinning melden zich steeds meer Advisers aan. Twinning merkt de ontwikkeling binnen de startersmarkt ook door een sterke toename van het aantal businessplannen die ze ontvangt. De afgelopen maanden is hierin een duidelijk stijgende trend te herkennen. Wanneer deze zich voortzet verwacht Twinning het komende jaar zo'n 750 nieuwe businessplannen te behandelen (tegen 400 in 1999). Verder zal een vierde Twinning Center geopend worden. Diverse steden hebben reeds interesse in een Twinning vestiging getoond.

Twinning blijft dus groeien. Sinds haar oprichting heeft Twinning zo'n 40 participaties bewerkstelligd. Hiervan zijn 5 bedrijven het afgelopen jaar een tweede financieringsronde ingegaan (van Seed- naar Growth fase), wat voor een startende onderneming een bijzonder snelle ontwikkeling is. De verwachting is dat het aantal participaties in bedrijven alleen maar toenemen. Startende bedrijven worden vandaag de dag als serieuze marktspelers gezien.

De afgelopen maanden is ook het aantal startende Twinning bedrijven beduidend toegenomen. Zo zijn in december 1999 bijvoorbeeld de volgende ondernemingen van start gegaan; Smarthaven, SimuWorld en URMusic. De komst van deze bedrijven heeft tot gevolg dat het Twinning Center Amsterdam als eerste de beschikbare ruimte volledig benut heeft. Doordat nieuwe start ups komen, huidige bedrijven uit hun jasje groeien en zich buiten het Twinning Center vestigen, kan een flexibele doorstroom plaats vinden. De Twinning bedrijven in Eindhoven krijgen een nieuw onderkomen. Op 6 april zal namelijk het nieuw gebouwde Twinning Center Eindhoven officieel geopend worden. Het derde Twinning Center is gevestigd in Twente. Dit Center is jongstleden oktober in Enschede geopend. Momenteel is het bedrijf Il Campo hier gevestigd. Planning is dat er in de zomer 5 bedrijven werkzaam zijn.

Bedrijven van Seed- naar Growth fase
5 bedrijven zijn tot nu toe in aanmerking gekomen voor een tweede financieringsronde, een doorgroei van het Seed Fund naar het Growth Fund. Dit zijn Information Innovation, Dunaway Products, Innovative Concept Enterprises, MOTEK Motion Technology en Tryllian. In deze tweede financieringsronde participeert een onafhankelijke Venture Capitalist als leading financierder. Twinning is vanuit het Growth Fund co-financierder. Het feit dat Venture Capitalists binnen een jaar investeren in bovengenoemde bedrijven benadrukt de interesse vanuit de markt voor startende ondernemers. Binnen een paar weken zullen nog eens vijf bedrijven de Growth fase ingaan.

Nieuwe Twinning bedrijven
Van de vele nieuwe Twinning bedrijven worden hieronder de 3 meest recente kort beschreven. SmartHaven en SimuWorld zijn gevestigd in Amsterdam. URMusic in het Twinning Center Eindhoven. § SmartHaven
SmartHaven voorziet in een technologie die het mogelijk maakt om een computer, of welk programmable electronic device dan ook, te laten werken als een intelligente assistent, waarmee een persoonlijke interface gecreëerd wordt tussen de computer en gebruiker. De doelgroep bestaat uit Internet gebruikers die regelmatig on-line aankopen doen. Dat houdt in dat momenteel de grootste groep potentiële gebruikers zich in de USA bevindt. Een prototype van het product draait momenteel, de eerste Beta versie wordt in april 2000 gelanceerd en versie 1.0 zal in het najaar beschikbaar zijn.

§ SimuWorld

§ URMusic
Liefhebbers van muziek die op zoek zijn naar informatie over het maken van elektronische muziek, kunnen tegenwoordig maar al te vaak terecht op het Net. Een enorm aantal sites voorziet hen van informatie, echter: alleen productinformatie. Hier zal binnenkort verandering in komen. URMusic (You Are Music) gaat een website creëren die alle informatie, content en services bevat die Europese muzikanten nodig hebben. De unieke structuur van URMusic.com maakt het mogelijk voor elke maker- of liefhebber van elektronische muziek informatie te vinden of te delen met andere sitebezoekers. Deze interactie van internationale muzikanten en 'customer-satisfaction' zullen de spil zijn van dit nieuwe bedrijf.

Twinning Center Eindhoven
Op 6 april zal het nieuw gebouwde Twinning Center Eindhoven officieel geopend worden door Minister Jorritsma. Tot de voltooiing van de nieuwbouw is het Twinning Center gevestigd op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. De opening van het nieuwe complex komt gelegen aangezien alle ruimte momenteel volledig benut wordt door de volgende Twinning bedrijven: FactoryZOO, In2Sports, Innovative Concept Enterprises, IntraSites, MetaObjects en URMusic.

Voor meer informatie kunt u tevens de nieuwe website van Twinning bezoeken; www.twinning.com. Deze site, vanaf december 1999 in de running, geeft op overzichtelijke wijze inzicht in de verschillende Twinning bedrijven, de activiteiten per Twinning Center, de laatste nieuwsfeiten rondom Twinning etc.

Met vragen kunt u terecht bij:

 Text 100 BV             Twinning 
Jeroen Breuer Jacqueline Kramer
Tel.: 020 - 5304338 Tel: 020 - 8884017
Fax: 020 - 5304331 Fax: 020 - 8884311
E-mail: Jeroenb@text100.nl E-mail: jacqueline.kramer@twinning.nl

Jacqueline Kramer
Twinning
Kruislaan 400
1098 SM Amsterdam
tel : +31 (0)20 888 40 00 / 888 40 17
fax: +31 (0)20 888 43 11
mailto:jacqueline.kramer@twinning.nl
https://www.twinning.com

Deel: ' Twinning volop in beweging '
Lees ook