Gemeente Oostzaan

Twiske Jeugdsportdagen 2001 gaan niet door

Oostzaan, 12 juli 2001
Door een nijpend tekort aan vrijwilligers zullen de Twiske Jeugdsportdagen verschoven worden naar volgend jaar zomer. Eind vorig jaar gaven organisatoren aan geen tijd meer te hebben voor dit sportevenement. De gemeente Oostzaan heeft toen de stichting Welsaen benaderd om de organisatie over te nemen. Uitgangspunt was om de samenwerking tussen de Oostzaanse sportverenigingen te stimuleren.

Welsaen wilde echter eerst onderzoeken of het mogelijk was om voldoende vrijwilligers te werven. Helaas zijn die niet of nauwelijks gevonden. Daardoor gaan de Twiske Jeugdsportdagen dit jaar niet door.

In september zal Welsaen beginnen met de voorbereidingen van dit jeugdsportevenement voor de zomervakantie van 2002. De gemeente Oostzaan zal hierbij ook de stichting Sportweek Oostzaan betrekken. Wij gaan er daarom vanuit dat er volgend jaar weer een bruisende jeugdsportweek in het Twiske zal plaatsvinden!

Deel: ' Twiske Jeugdsportdagen 2001 Oostzaan gaan niet door '
Lees ook