Gemeente Rheden

Nieuws (04-01-99)

Burgemeester in nieuwjaarstoespraak:

`Roep niet alleen maar nee'

"Als gemeente Rheden gaan we een zware tijd tegemoet met een fikse serie impopulaire maatregelen. De discussies rondom zwembad Het Nieuwland en de muziekschool zijn nog maar de voorbodes." In zijn nieuwjaarstoespraak nam burgemeester T.J. Koek stelling tegen "alleen maar nee roepende" partijen. "Ook locale partijen moeten snel de geldende spelregels toepassen." De burgemeester riep de Raad op om de rijen te sluiten. Rheden staat voor een `pijnlijke, maar noodzakelijke' bezuinigingsoperatie, die moet leiden tot een `gezonde, levenskrachtige gemeente die met opgeheven hoofd het nieuwe millennium in kan'.

In zijn toespraak tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op maandagavond 4 januari hekelde burgemeester Koek de `territoriumdrift' van buurgemeente Arnhem. Hij wees op het regeerakkoord, waarin gemeentelijke herindeling uitsluitend als oplossing wordt genoemd als daardoor "ruimte voor woningbouw of industrie beschikbaar komt óf als randgemeenten niet in staat zijn bestuurlijke problemen op te lossen". "Beide situaties doen zich hier niet voor", liet de eerste burger er met nadruk op volgen. Als centrumgemeente ontvangt Arnhem veel extra geld van het Rijk. "Moeten wij dan meebetalen aan de schouwburg, omdat zoveel Velpenaren daar voorstellingen bezoeken? Kwamen er niet zoveel Velpenaren, dan zat de zaal wellicht maar halfvol!"

Waar het gaat om de gemeentelijke rol in inspraakprocedures, stak de burgervader de hand in eigen boezem: "Ik durf best toe te geven dat wij bij de beantwoording van inspraakreacties vaak de neiging hebben om te verdedigen wat we bedacht hebben. Soms wel, soms niet terecht." Meer regels en meer inspraak zijn daarop volgens de eerste burger niet het juiste antwoord; wel: meer wederzijds begrip en tolerantie.

De toenemende agressie in de samenleving baart hem de meeste zorg: "Politieagenten, buschauffeurs, ambtenaren van de sociale dienst, parkeercontroleurs en alle anderen die het gezag vertegenwoordigen, lopen een vergroot risico." De burgemeester refereerde eraan dat 40% van de geweldsdelicten overdag plaats vindt, in 20% van alle gevallen in het verkeer. Gezagsdragers die `te lang alles hebben geslikt', zinnen nu op een tegenreactie. Als symptoom noemde hij de nieuwe wijze van ordehandhaving in en rond Gelredome, waarvoor de club als eerste verantwoordelijk wordt, met de politie op afstand. Voorbeeldig vindt burgemeester Koek ook de actiedag `Stille nacht, veilige nacht' van leerlingen van het Groenhorstcollege in Velp, gericht tegen zinloos geweld.

Deel: ' TYoespraak burgemeester Rheden 'Roep niet alleen maar Nee' '
Lees ook