UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK ADAM

UBAmsterdam exposeert erfgoed van boekenvak

De boekhandel pakt uit: tentoonstelling met prospectussen, personalia, prenten en portretten uit de Bibliotheek van de KVB De Universiteitsbibliotheek Amsterdam wijdt van 7 september tot en met 9 november 2001 een tentoonstelling aan de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel en uitgeverij. Vooral objecten uit 19e eeuw zijn uit de kast gehaald, zoals raambiljetten, veilingcatalogi, portretten van Nederlandse uitgevers en boekhandelaren, affiches, handschriften, gravures, etsen, prospectussen, boeken, fotoalbums en tekeningen. Het materiaal is afkomstig uit de Bibliotheek van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) die de UB sinds 1958 in bruikleen heeft. Boekhistorici, maar ook liefhebbers van bijvoorbeeld het kinderboek, de geschiedenis van 'Piet de Smeerpoets', kunnen hun hart ophalen.

De KVB-bibliotheek bezit met meer dan miljoen objecten de grootste collectie in Europa op het gebied van het boekenvak. De tentoonstelling vindt plaats ter gelegenheid van de uitgave van twee cd-rom's met digitale databanken die een groot deel van de KVB-collectie ontsluiten. Subsidie van het Ministerie van OC en W maakte het de UB en KVB mogelijk om deze collecties gedurende de afgelopen jaren te ontsluiten.
De eerste cd-rom 'Personalia en prospectussen: documentatie van Nederlandse uitgevers, drukkers en boekhandelaren, 18e-20e eeuw' bevat ook een aanzet tot een nieuw historisch 'ijstenboek', een retrospectief overzicht van bedrijven en mensen uit het Nederlandse boekenvak.
De tweede cd-rom 'Prentencatalogus: beschrijvingen van portretten, prenten betreffende de boekenwereld, historieprenten en topografische afbeeldingen uit de verzamelingen van de KVB en de Tetterode-collectie' ontsluit een aanzienlijk aantal losse prenten en portretten met historisch beeldmateriaal, die verzameld zijn ter illustratie van onderzoek en onderwijs in de boekgeschiedenis. De twee cd-rom's zijn vanaf 7 september te bestellen in de onderzoekzaal/De la Fontaine Verwey Zaal van de UB à f 49,50 per stuk (samen: f 75,-) en tijdens de expositie in de tentoonstellingszaal. Lunchlezingen
woensdag 26 september 2001: de Haarlemse antiquaar A.G. van der Steur over prenten en portretten
Na afloop kunt u meegebrachte prenten laten taxeren. woensdag 17 oktober 2001: dr. A.H. van der Weel, docent Universiteit Leiden, over de internationale boekhandel Kirberger & Kesper, de Amsterdamse importeur van Engelse literatuur
tijd: 12.30 t/m 13.30 uur; toegang gratis
plaats: Doelenzaal Universiteitsbibliotheek, Singel 425, Amsterdam

tentoonstelling: 'De Boekhandel pakt uit
prospectussen, personalia, prenten en portretten uit de Bibliotheek van de KVB'
plaats: Tentoonstellingszaal UB, Singel 425, Amsterdam, tel. 020-525 2143
periode: 7 september t/m 9 november 2001
openingstijden: maandag t/m vrijdag van 11.00 t/m 16.00 uur; toegang: gratis
opening: donderdag 6 september 2001 om 16.00 uur in de Doelenzaal (Universiteitsbibliotheek)
publicatie: twee cd-rom's en een handout met beschrijvingen samenstellers: Astrid Balsem en Nico Kool
vormgeving van tentoonstelling, affiche en cd-omslag: Lies Ros website: www.uba.uva/nl/nl/tentoonstelling
nadere inlichtingen:
tentoonstellingszaal: tel. 020-525 2143, email: expo@uba.uva.nl in&externe communicatie: tel 020-525 2054/3601, email:herweijer@uba.uva.nl
kvb-bibliotheek: tel. 020-525 2056, email: kvb@uba.uva.nl


05 sep 01 19:49

Deel: ' UB Amsterdam exposeert erfgoed van boekenvak '
Lees ook