UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK AMSTERDAM

UB Amsterdam toont dodendansen in boek en prent

Van 10 maart tot en met 28 april 2000 is in de
Universiteitsbibliotheek Amsterdam de tentoonstelling 'MM Memento Mori: dansen met de dood' te zien.
MM staat voor het jaar 2000 in Romeinse cijfers en tevens voor Memento Mori, Gedenk te sterven. De combinatie van deze betekenissen is voor de Nederlandse Vereniging van Antiquaren (NVvA) aanleiding om ter gelegenheid van haar 65-jarig bestaan in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Amsterdam een tentoonstelling te maken. 'Memento Mori' laat de grafische ontwikkeling zien van het thema Dodendans, een van de indrukwekkendste expressies van de vermaning 'Gedenk te sterven'.

Zestig boeken uit de laatste vijf eeuwen en een twintigtal volks- en kinderprenten uit de collectie van Arie van den Berg proberen een representatief beeld te geven van de opvattingen over het omgaan met de dood. Alle boeken zijn geïllustreerd. De vroegste met fraaie houtsneden zoals die naar Hans Holbein en latere met etsen en kopergravures van onder anderen Romeyn de Hooghe. De tentoonstelling is deels samengesteld op basis van de collectie van de onlangs overleden privé-verzamelaar prof. dr Hein Hogerzeil uit Utrecht, maar in hoofdzaak van het legaat Th. Reichelt, dat in 1871 aan de Amsterdamse UB werd geschonken en sindsdien is aangevuld met aankopen. Het enige getoonde handschrift dateert uit de eerste helft van de vijftiende eeuw, het jongste boek verscheen in 1984. Bijzonder is een gekleurd exemplaar van de 'Bazelse dodendans' van Mathias Merian, in de uitgave van 1725. Veel aandacht krijgt de beroemdste van alle dodendansen: die van Hans Holbein. De eerste uitgave uit Lyon van 1538, een reeks latere edities en allerlei navolgingen zijn te zien. De negentiende en twintigste eeuw komen aan bod met kunstenaars als Thomas Rowlandson, Ferdinand Barth, Alfred Kubin, Frans Masereel, Ernest Barta en Hermann Schardt. De twintigste eeuw met de eerste en tweede wereldoorlog als inspiratiebron, levert een variant op het thema op: niet zozeer een doden'dans', maar prentenreeksen die de onmacht van het individu tegenover de almacht van de dood benadrukken.

Bij de expositie verschijnt in samenwerking met de NvvA een publicatie, waarin een aantal specialisten verschillende facetten belicht van de dodendans. Bij de opening wordt een eigentijdse choreografie opgevoerd, ontwikkeld door Ysuf Daniels en gedanst door Adva Zakai.
Tentoonstelling: 'MM Memento Mori; dansen met de dood' Samenstelling: A.C. Schuytvlot, assistent-conservator Zeldzame Kostbare Werken UBA, tel 020 - 5252473/5
Publicatie: 'MM - Dansen met de Dood: de dodendans in boek en prent', ISBN 90 75481-06-3, f 25.=
Data: 10 maart - 28 april 2000 (gesloten op 21 en 24 april 2000) Plaats: tentoonstellingszaal Universiteitsbibliotheek, Singel 425, Amsterdam, telefoon 020 - 525 2143
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur Toegang: gratis
Bereikbaar: tram 1, 2 en 5, halte Koningsplein
Opening: donderdag 9 maart 2000 om 16.00 uur in de Doelenzaal (UB)

////

Info bij:
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, in - en externe communicatie Petra Herweijer en Monique Kooijmans telefoon 020 - 525 2054/3601; fax: 020 - 525 2311
e-mail: herweijer@uba.uva.nl en kooijmans@uba.uva.nl Bram Schuytvlot, telefoon 020 - 525 2473/5; e- mail: schuytvlot@uba.uva.nl

03 mrt 00 14:18

Deel: ' UB Amsterdam toont dodendansen in boek en prent '
Lees ook