UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK AMSTERDAM

UB Amsterdam toont letterontwerpen Bram de Does

Bram de Does 65;
boektypograaf & letterontwerper

De Universiteitsbibliotheek Amsterdam wijdt van 16 juli tot en met 26 augustus 1999 een tentoonstelling aan Bram de Does, grafisch ontwerper. De Does viert in juli 1999 zijn 65ste verjaardag. Onlangs verwierf de Universiteitsbibliotheek 38 bladen met werktekeningen van een door hem ontworpen drukletter, de Lexicon. Deze ontwerpen vormen een belangrijke aanvulling op de grote verzameling letterproeven en literatuur over de drukletter die de bibliotheek bezit.

Op de tentoonstelling zijn onder meer door De Does' verzorgde boeken te zien, uitgaven van zijn Spectatorpers, werktekeningen voor de Trinité en de Lexicon en toepassingen van deze letters door andere grafisch ontwerpers.

De Does werkte vanaf 1958 als typografisch ontwerper voor Joh. Enschedé en Zonen in Haarlem. Hij is de ontwerper van twee drukletters die in het Nederlandse typografische landschap zeer nadrukkelijk aanwezig zijn: Trinité en Lexicon. Voor de Trinité, een letter met drie verschillende stok- en staartlengtes, ontving hij in 1991 de H.N. Werkmanprijs. De populariteit van de letter is enorm: van boekomslagen, postzegels, routebeschrijvingen, fotobijschriften, gedichten tot melkpakken.
De Lexicon kwam tot stand door De Does' samenwerking met Van Dale Lexicografie. Sinds 1992 wordt de Lexicon gebruikt voor 'De Dikke Van Dale', het Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal. Sinds 1995 is de letter voor algemeen gebruik op de markt, maar is nog niet zo nadrukkelijk aanwezig als de Trinité. Opvallende recente toepassingen zijn het CPNB boekenweekgeschenk van 1999 en de kleurenbijlage 'M' van NRC Handelsblad.
Daarnaast is De Does de ontwerper van een groot aantal bibliofiele uitgaven, die hij in zijn eigen drukkerij (Spectatorpers) zet met loden letters. Deze boeken genieten zowel om hun technische perfectie als hun onberispelijke vormgeving internationaal aanzien. Bij uitgeverij De Buitenkant verschijnt volgend jaar een monografie over Bram de Does.

Tentoonstelling: Bram de Does 65; boektypograaf & letterontwerper Samensteller: Mathieu Lommen
Data: van 16 juli t/m 26 augustus 1999
Plaats: tentoonstellingszaal Universiteitsbibliotheek, Singel 425, Amsterdam, 020 - 525 2143
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur Publicatie: gelijknamige, geïllustreerde catalogus (ISBN 90 6125 084 6), samengesteld door Mathieu Lommen.
Toegang: gratis
Bereikbaar: tram 1, 2 en 5, halte Koningsplein

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

////

Info bij:
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, in - externe communicatie Petra Herweijer en Monique Kooijmans
telefoon 020 - 525 2054/3601
fax: 020 - 525 2311
e-mail: herweijer@uba.uva.nl en kooijmans@uba.uva.nl URL: https://www.uba.uva.nl
telefoon Mathieu Lommen: 020 - 525 2047
telefoon tentoonstellingszaal: 020 - 525 2143

28 jun 99 12:56

Deel: ' UB Amsterdam toont letterontwerpen Bram de Does '
Lees ook