Persberichten - 11/06/2002

UCB - VERKLARING VAN DE VOORZITTER VAN HET UITVOEREND COMITE aan de Algemene Vergadering van 11 juni 2002

In 2001 bereikten de courante resultaten vóór belastingen van de UCB-Groep 462 miljoen, tegenover 370 miljoen in 2000, dit is een toename van 25%. Voor het achtste opeenvolgende jaar is deze toename hoger dan 20%. Rekening houdend met uitzonderlijke resultaten en belastingen van 136 miljoen, bedraagt het totale resultaat na belastingen 318 miljoen, wat in vergelijking met 2000 een verhoging van 18 % betekent. De vooruitzichten voor 2002 blijven goed dankzij de aanhoudende groei van de Pharma Sector, het herstel van de Chemie Sector, en dit ondanks de moeilijkheden van de Film Sector. Hoewel lager dan die van het vorige boekjaar, zouden de resultaten 2002 een groei met twee cijfers moeten tonen, in vergelijking met 2001. In de Pharma Sector zullen de resultaten profiteren in 2002 van de evolutie van Zyrtec in de Verenigde Staten, alsook van de lanceringen van Keppra en van Xyzal. De verkoop van Zyrtec in de Verenigde Staten kende gedurende de eerste vijf maanden van 2002 een toename van 18% uitgedrukt in dollars en van 21% uitgedrukt in euros. De Sector is overtuigd dat hij de groei van Zyrtec het ganse jaar door zal kunnen behouden. Ter herinnering, het octrooi van Zyrtec is in de Verenigde Staten tot einde 2007 geldig, terwijl dit in sommige Europese landen vervalt vanaf 2002. De verkoop in de landen waar het octrooi vervalt in 2002-2003 bedraagt 10% van de totale verkoop van Zyrtec. Anderzijds, heeft UCB, teneinde zijn productengamma van antiallergica te vervolledigen, een nieuw krachtig antiallergicum, Xyzal genaamd, op punt gesteld en het wordt progressief in Europa gelanceerd. Het geniet een octrooibescherming tot in 2013. In het domein van het centraal zenuwstelsel, bevestigt de verkoop van het anti-epilepticum Keppra, het potentieel van een groot geneesmiddel. Gelanceerd in de Verenigde Staten in april 2000 en sindsdien progressief ingevoerd in verschillende Europese landen, zou dit produkt, twee jaar na zijn eerste lancering, een verkoopcijfer moeten bereiken die minstens 100 miljoen hoger ligt vergeleken met dat van het vorige jaar, dat 122 miljoen bedroeg. Overeenkomstig een recent akkoord, zal UCB Pharma Inc. vanaf einde juni 2002 de copromotie verzekeren van Frova, het geneesmiddel voor het bahandelen van migraine. In de Chemie Sector, hebben de ondernomen inspanningen tot rationalisatie en de verbetering van het economisch klimaat een duidelijke verbetering van het resultaat tot gevolg in 2002. De Sector vervolgt actief de ontwikkeling van de specialiteiten waarin hij wereldleider is, zowel met doorgedreven onderzoek als met het nastreven van externe groei-inspanningen. In de Film Sector blijft de toestand in 2002 zeer moeilijk in een omgeving met buitengewoon sterke concurrentie. Rationalisatie-inspanningen die aan de gang zijn en een marktverbetering zouden, voor het einde van het jaar, een progressief herstel moeten op gang brengen. De strategie gericht op de ontwikkeling van nieuwe specialiteiten zet zich voort. Rekening houdend met de goede prestaties van het afgelopen boekjaar stelt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering voor het nettodividend vast te stellen op 0,57 per aandeel te vergelijken met 0,48 verleden jaar. Het dividend zal uitbetaald worden vanaf 14 juni 2002. Deze kapitaalvergoeding vertegenwoordigt 35 % van de resultaten van de Groep na belastingen. Dientengevolge geniet UCB van een nieuwe versterking van zijn eigen vermogen per einde 2001, dat, na verdeling, een bedrag bereikt van 1.391 miljoen in vergelijking met 1.206 miljoen eind 2000.

Bron: UCB
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Ucb - verklaring van de voorzitter van het uitvoerend comite '
Lees ook