TuinbouwNet


Nederland: uienexport in 1999 (exclusief nagekomen posten)

x 1.000 kg week 45 week 46 week 47 week 48 week 49 week 50 week 51 Totaal

9.448

12.162

10.047

10.030

11.415

8.647

10.067 Klasse 1

772

824

804

843

525

497

1.067 Klasse 2

8.342

11.109

8.900

8.813

10.666

7.950

8.477 Industrie

335

229

343

374

224

200

523*

Duitsland

569

508

483

674

477

656

538 Belgie

278

417

324

290

265

365

639 Frankrijk

151

100

69

120

86

46

81 Engeland

737

650

706

483

860

934

793 Ierland

68

63

60

396

58

87

90 Italie
Denemarken

34

21
18

48 Noorwegen
Zweden

21

37

29

24

14

73

28 Finland

49


81

28

34

60


Zwitserland
Oostenrijk
Spanje

12

10


169

78


78 VS
Polen

272

269

443

343

217


296 Rusland

87

1.894

1.421

328


162

1.731 Afrika

3.108

4.806

3.064

4.264

6.213

4.307

2.910 Maleisie

1.771

1.543

1.131

912

813

714

1.107 Ov. landen

2.281

1.831

2.198

1.950

2.189

1.086

1.723
* incl. 215 ton veldgewas

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij: Arie van Woerden Tel 079-3470651, fax 079-3470404 of email a.vanwoerden@tuinbouw.nl

Deel: ' Uienexport in 1999 (exclusief nagekomen posten) '
Lees ook