TuinbouwNet


Nederland: uienexport in 1999 (exclusief nagekomen posten)

x 1.000 kg week 38 week 39 week 40 week 41 week 42 week 43 week 44 Totaal

14.309

10.603

9.336

8.549

8.945

9.873

12.059 Klasse 1

2.153

963

823

834

1.153

1.557

1.001 Klasse 2

11.687

9.402

8.286

7.270

7.467

7.976

9.698 Industrie

469

238

227

445

324

341 1.360*

Duitsland

804

498

483

693

559

713

838 Belgie

1.578

345

439

442

422

626

1.495 Frankrijk

268

133

196

190

89


47 Engeland

1.447

855

591

1.036

581

915

616 Ierland

87

162

70

179

102

460

100 Italie
Denemarken

69


46

58

43

59

32 Noorwegen
Zweden

265

54

73

15

29

260


Finland

170


56

76

159

91


Zwitserland
Oostenrijk
Spanje


35


VS
Polen

193

195

172

294

221

238

147 Rusland

533

240

1.904

1.899

420

134

740 Afrika

4.268

3.445

1.866

1.330

1.685

1.913

2.706 Maleisie

2.686

2.818

1.757

1.317

2.686

2.318

2.347 Ov. landen

1.928

1.763

1.671

1.010

1.936

1.993

2.960
* inclusief 1.215 veldgewas

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij: Arie van Woerden Tel 079-3470651, fax 079-3470404 of email a.vanwoerden@tuinbouw.nl

Deel: ' Uienexport in 1999 '
Lees ook