TuinbouwNet


Uienexport te klein voor hogere prijzen

De Nederlandse uienexport is de laatste weken te klein om de prijzen te laten stijgen. In april ging er wekelijks gemiddeld zo'n 9.000 ton weg tegen vorig jaar 13.000 ton. De telersprijzen liggen op dit moment tussen de twaalf en veertien cent per kilo veldgewas. In het zeer goede seizoen 1997/98 beurden de telers in april bijna een gulden.

De uitvoer wordt nog enigszins op peil gehouden door de vraag uit Rusland, zo bericht het Productschap Tuinbouw (PT). In de maand april van dit jaar ging meer de helft van de Nederlandse uienexport richting Moskou. Andere belangrijke afnemers zoals Duitsland, Frankrijk en Engeland kochten vorige maand maar mondjesmaat uien in Nederland. Vermoedelijk leveren Nieuw-Zeeland en Argentinië veel uien aan de EU. De kwaliteit van deze uien is niet altijd optimaal, zodat de prijzen de afgelopen weken onder druk bleven. Eind mei zijn de prijzen voor de Nieuw-Zeelandse uien aangetrokken.

Door de matige handel in april is de Nederlandse exportvoorraad per 1 mei uitgekomen op 95.000 ton. Hiermee lag er nog ongeveer evenveel in opslag in vergelijking met een jaar geleden. In mei en juni van het afgelopen seizoen ging wekelijks gemiddeld bijna 10.700 ton de grens over. Of deze hoeveelheid dit jaar weer gehaald wordt is de vraag. Voor een prijsstijging zou de export ruim boven de 10.000 ton uit moeten komen.

Nederland: Exportvoorraad uien op 1 mei

Pt x 1.000 ton

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99r
Handelspro-

ductie plantuien
100 100 120 130 100
Handelspro-

ductie zaaiuien
375 400 480 525 480
Totale handels-productie uien 475 500 600 655 580 Afzet

binnenland
55 55 55 55 55
Beschikbaar

voor export
420 445 545 600 525
Geëxporteerd

t/m april
360 300 424 504 430
Exportvoorraad

op 1 mei
60 145 121 96 95

r = raming

Deel: ' Uienexport te klein voor hogere prijzen '
Lees ook