TuinbouwNet


Uienvoorraad slinkt niet snel

In januari van dit jaar is ongeveer 35.000 ton Nederlandse uien uitgevoerd. In de eerste maand van 1998 bedroeg de export 43.000 ton. Door de matige buitenlandse vraag in de afgelopen maand kwam de voorraad op 1 februari jongstleden uit op zo'n 219.000 ton. Dit blijkt uit gegevens van het Productschap Tuinbouw (PT).

Hoewel de geschatte exportvoorraad begin deze maand kleiner is vergeleken met de afgelopen drie seizoenen moet er toch wekelijks gemiddeld bijna 10.000 ton de grens over om eind juni 'los' te zijn. Als we de geluiden uit de sector mogen geloven is deze exporthoeveelheid in februari niet gehaald. Dit is eveneens te merken aan het prijsniveau. De afgelopen weken staan de prijzen onder druk. Ook worden alweer uien ingevoerd. De eerste Zuid-Afrikaanse en Nieuw-Zeelandse uien zijn in Europa gesignaleerd. De kwaliteit van de Zuid-Afrikaanse valt tot nu toe niet mee. De Nieuw-Zeelandse zijn vrij grof.

Nederland: Exportvoorraad uien op 1 februari

Pt x 1.000 ton

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99r
Handelspro-

ductie plantuien
100 100 120 130 100
Handelspro-

ductie zaaiuien
375 400 480 525 480
Totale handels-productie uien 475 500 600 655 580 Afzet

binnenland
55 55 55 55 55
Beschikbaar

voor export
420 445 545 600 525
Geëxporteerd

t/m januari
225 202 272 321 306
Exportvoorraad

op 1 februari
195 243 273 279 219

r = raming

Deel: ' Uienvoorraad slinkt langzaam '
Lees ook