Ingezonden persbericht

Uilenman Arend de Jong winnaar Zilveren Maanprijs 2002

Zaterdag 15 juni heeft Arend de Jong uit Castricum de Zilveren Maanprijs ontvangen uit handen van gedeputeerde mw. A. Wildekamp. Zij overhandigde de prijs tijdens de tweede Noord-Hollandse Natuurdag in Zaandam namens vier Noord-Hollandse natuur- en milieuorganisaties. Arend de Jong doet al jaren als vrijwilliger onderzoek naar bosuilen in Noord-Holland en gebruikt daarbij een door hemzelf ontwikkelde methode. Daarnaast is hij ook zeer actief in het vleermuizen- en vlinderonderzoek en geeft hij lezingen en excursies waarbij hij anderen voor de natuur weet te winnen. De prijs die Arend de Jong ontving bestaat uit een beeldje gemaakt door mw. F. Zwaag.

De Zilveren Maanprijs is een gezamenlijk initiatief van de Milieufederatie Noord-Holland, Het Noord-Hollands Landschap, Landschapsbeheer Noord-Holland en het IVN Noord-Holland. De jury bestond uit vertegenwoordigers van deze organisaties. Met de prijs willen zij het vrijwilligerswerk stimuleren en mensen die jarenlang hun handen uit de mouwen hebben gestoken in het zonnetje zetten.
De prijs was voor Arend de Jong een grote verrassing. Hij was door zijn vrouw naar de Noord-Hollandse Natuurdag in het Zaantheater gelokt. Bij de uitreiking motiveerde de jury haar keuze als volgt: 'Besloten is de prijs uit te reiken aan een man die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar een bepaalde diersoort op verschillende plaatsen in Noord-Holland, die door het houden van boeiende lezingen en excursies velen, ook jeugdigen, enthousiast heeft gemaakt voor de natuur, die een heel eigen onderzoeksmethode heeft ontwikkeld en experimenteert met eigengemaakte apparatuur voor het doen van waarnemingen. Het is een man die niet zozeer op zoek is naar stilte in de natuur, maar die het juist moet hebben van het beluisteren en maken van geluiden. Het is iemand die gewoonlijk in het donker werkt, maar nu toch voor het voetlicht zal treden: de Zilveren Maanprijs 2002 is gewonnen door Arend de Jong voor zijn bosuilenonderzoek.'

De prijs ontleent haar naam aan een in Noord-Holland vrijwel uitgestorven dagvlinder. Alleen bij Kortenhoef weet een kleine populatie te overleven. In het Ilperveld bij Landsmeer is vorig jaar de vlindersoort geherintroduceerd.


---
Niet voor publicatie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de volgende juryleden: Barbara van Beijma, 0251- 362 746, Loes Staal 075-635 15 98, Ruud Maarschall 0251-65 07 83 of Henk Veen 023-514 30 80.
Ook Arend de Jong is bereid nadere informatie te geven: privé 0251-655417 en werk 020-5777415.

Verkrijgbaar: foto overhandiging


Deel: ' Uilenman Arend de Jong winnaar Zilveren Maanprijs 2002 '
Lees ook