Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

NCD in Denemarken

31 juli 2002 -
In Denemarken is 29 juli 2002 een uitbraak van Newcastle disease (NCD) vastgesteld. De uitbraak is door Brussel aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gemeld. Denemarken heeft beschermings- en toezichtsgebieden van respectievelijk tenminste 3 en tenminste 10 km ingesteld rond de pluimveestapels die besmet zijn. Binnen deze gebieden is het niet toegestaan om zonder toestemming van de Danish Veterinary and Food Administration pluimvee te vervoeren. Het gaat tot nu toe om 63 pluimveestapels in Jutland. Deze bedrijven zullen geruimd worden.

NCD is een zeer besmettelijke virusziekte bij vogels. De ziekteverschijnselen ten gevolge van het virus variëren van problemen met het maagdarmkanaal, luchtwegen en/of zenuwstelsel tot acute sterfte. In Nederland is het verplicht om bedrijfsmatig gehouden kippen en kalkoenen te vaccineren met een NCD-vaccin. Op deze wijze is een zeer groot deel van de Nederlandse pluimveepopulatie goed beschermd tegen NCD. De entverplichting zorgt er tevens voor dat als er een besmetting ingesleept wordt deze geen kans heeft zich te verspreiden.

Naar aanleiding van de besmetting is contact geweest met het bedrijfsleven en is daar de informatievoorziening naar betrokkenen reeds op gang gekomen.

Deel: ' Uitbraak NCD in Denemarken '
Lees ook