Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

MINLNV: Uitbreiding van het 10 km-gebied Gelderse Vallei

Regeling van de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij van 3 maart 2003
tot wijziging van de
Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003

TRCJZ/2003/2003f

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op artikel 17, 29, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

Bijlage I als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 wordt vervangen door de in de bijlage opgenomen bijlage I.

Artikel II

Deze regeling wordt aan de media bekend gemaakt en treedt op 3 maart 2003, om 21.30 uur, in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Dr. C.P. Veerman

Bijlage

Bijlage I (Vervoersbeperkingsgebieden)
A Vervoersbeperkingsgebied Gelders Vallei
1. De artikelen 1 tot en met 11 van de regeling zijn op dit gebied van toepassing.
2. Het gebied is begrensd als volgt:

3. Vanaf de kruising van de A28 en de Bunschoterweg (N806) de Bunschoterweg (N806)
4. Vanaf de kruising van de A28 en de Bunschoterweg (N806) de Bunschoterweg (N806) volgend in oostelijke richting overgaand in de Holkerweg (N806) tot aan de Van Middachtenstraat (N301). 5. De Van Middachtenstraat (N301) volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Barneveldseweg (N301) tot aan de Oude Barneveldseweg.
6. De Oude Barneveldseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Beulekamperweg.
7. De Beulekamperweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Beulekampersteeg tot aan de Voorthuizerstraat (N303). 8. De Voorthuizerstraat (N303) volgend in noordelijke richting tot aan de Garderenseweg (N797).
9. De Garderenseweg (N797) volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Putterweg (N797) tot aan de Hogesteeg (N310). 10. De Hogesteeg (N310) volgend in zuidelijke richting overgaand in de Provinciale weg (N310) overgaand in de Harderwijkerweg (N310) overgaand in de Dorpsstraat (N310) overgaand in de Otterloseweg (N310) overgaand in de Harskamperweg (N310) tot aan de Apeldoornseweg (N304).
11. De Apeldoornseweg (N304) volgend in westzuidelijke richting overgaand in de Raadhuisstraat (Ede), overgaand in de Klinkenbergerweg, overgaand in de Edeseweg, overgaand in de Dorpsstraat, overgaand in de Bovenweg, overgaand in de Grintweg, tot aan de Mansholtlaan (Wageningen).
12. De Mansholtlaan (Wageningen) volgend in zuidelijke richting tot aan de Ritzema Bosweg (N225).
13. De Ritzema Bosweg (N225) volgend in westelijke richting overgaand in de Lawickse Allee (N225), overgaand in Nude (N225), overgaand in de Grebbeweg (N225), overgaand in de Herenstraat (N225), overgaand in de Utrechtsestraatweg (N225), overgaand in de Rijksstraatweg (N225), overgaand in de Elsterstraatweg (N225), overgaand in de Koningin Wilhelminaweg (N225), overgaand in de Rijksstraatweg (N225), overgaand in de Dorpsstraat (N225) tot aan de Amersfoortseweg (N227).
14. De Amersfoortseweg (N227) volgend in noordelijke richting tot aan de A28.
15. De A28 volgend in noordelijke richting tot aan de Rondweg Zuid.
16. De Rondweg Zuid volgend in noordelijke richting overgaand in de Stichtse Rotonde, overgaand in de Daam Fockemalaan tot aan de Barchman Wuytierslaan.
17. De Barchman Wuytierslaan volgend in oostelijke richting tot aan de Amsterdamseweg.
18. De Amsterdamseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Industrieweg.
19. De Industrieweg volgend in noordoostelijke richting overgaand in de Ringweg Koppel, overgaand in de Zielhorsterweg, tot aan de Rondweg Oost.
20. De Rondweg Oost volgend in noordelijke richting tot aan de A1.
21. De A1 volgend in zuideliijke richting tot aan de A28. 22. De A28 volgend in noordelijke richting tot aan de kruising van de A28 en de Bunschoterweg (N806).

B. Vervoersbeperkingsgebied Laren
1. De artikelen 1 tot en met 11 van de regeling zijn op dit gebied van toepassing.
2. Het gebied is begrensd als volgt:
3. Vanaf de kruising van de Dorpsstraat (Heeten) en de Holterweg (N332), de Holterweg (N332) volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Raalterweg (N332) tot aan de Deventerweg (N334). 4. De Deventerweg (N334) volgend in oostelijke richting tot aan de Dorpsstraat (Holten).
5. De Dorpsstraat (Holten) volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Oranjestraat, overgaand in de Markeloseweg (N755), overgaand in de Holterweg (N755), overgaand in de Grotestraat tot aan de Pr. Beatrixstraat.
6. De Pr. Beatrixstraat volgend in zuidelijke richting overgaand in de Stationsweg (N754), tot aan de Lochemseweg (N346). 7. De Lochemseweg (N346) volgend in westzuidelijke richting overgaand in de Goorseweg (N346), overgaand in de Graaf Ottoweg, overgaand in de Nieuwstad, overgaand in de Zutphenseweg tot aan de Vordenseweg.
8. De Vordenseweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Wildenborchseweg tot aan de Ruurloseweg (N319). 9. De Ruurloseweg (N319) volgend in westelijke richting overgaand in de Zutphenseweg (N316), overgaand in de Vordenseweg (N316) tot aan de Rijksstraatweg (N319).
10. De Rijksstraatweg (N319) volgend in westelijke richting overgaand in de Kleine Omlegging (N319), overgaand in de Berkelsingel, overgaand in de Molengracht, overgaand in de Oude Ijsselbrug, tot aan de Weg Naar Voorst (N345).
11. De Weg Naar Voorst (N345) volgend in westnoordelijke richting overgaand in de Rijksweg (N345), overgaand in de Rijksstraatweg (N345) tot aan de Deventerweg (N790).
12. De Deventerweg (N790) volgend in noordelijke richting overgaand in de Rijksstraatweg (N790), overgaand in de Wilpsedijk (N790) tot aan de Rijksstraatweg (N344).
13. De Rijksstraatweg (N344) volgend in oostelijke richting overgaand in de Wilhelminabrug (N344), overgaand in de Emmastraat, overgaand in de Kazernestraat tot aan de Snipperlingsdijk (N344). 14. De Snipperlingsdijk (N344) volgend in oostelijke richting tot aan de Amstellaan (N348).
15. De Amstellaan (N348) volgend in noordelijke richting overgaand in de Henri Dunantlaan (N348) tot aan de Brinkgreverweg (N348). 16. De Brinkgreverweg (N348) volgend in oostnoordelijke richting overgaand in de Koningin Wilhelminalaan, overgaand in de Spanjaardsdijk, overgaand in de Dorpsstraat, tot aan de kruising van de Dorpsstraat (Heeten) en de Holterweg (N332)

Toelichting voor de Staatscourant

Naar aanleiding van ernstige verdenking van de aanwezigheid van aviaire influenza bij pluimvee op een aantal bedrijven in Scherpenzeel, Barneveld en Renswoude is het vervoersbeperkingsgebied Gelders Vallei als omschreven in bijlage I
(Vervoersbeperkingsgebieden), onder A, uitgebreid. Het vervoersbeperkingsgebied Laren, als omschreven onder B in bedoelde bijlage is ongewijzigd gebleven.

In het belang van de overzichtelijkheid is ervoor gekozen Bijlage I in zijn geheel opnieuw vast te stellen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ

03 mrt 03 21:24

Deel: ' Uitbreiding 10 km-gebied Gelderse Vallei vervoersbeperking pluimvee '
Lees ook