Nederlandse Spoorwegen

Persbericht
Utrecht, 6 maart 2003

Uitbreiding assortiment in kaartautomaat

Sinds een jaar staan op een groot aantal NS stations nieuwe kaartautomaten waaruit reizigers sneller en eenvoudiger treinkaartjes enkele reizen en retours kunnen kopen. Per vandaag is het assortiment in deze automaten - herkenbaar aan het touch screen - uitgebreid met weekendretours, 5-retourkaarten, Treintaxikaartjes en Railrunners.


****

NS
NS speelt een belangrijke rol in de mobiliteit van Nederland. De onderneming stelt zich ten doel reizigers veilig, op tijd en comfortabel te vervoeren via aantrekkelijke stations. NS is de grootste reizigersvervoerder op het spoor. Hoofddoelstellingen van het beleid zijn: op tijd rijden, informatie verstrekken en service verlenen, bijdragen aan sociale veiligheid, voldoende vervoerscapaciteit creëren en schone treinen en stations realiseren. NS verzorgt dagelijks het vervoer van meer dan 1 miljoen reizigers en beheert 380 stations. Bij het bedrijf werken ruim 24.000 mensen.

Het Nederlandse spoorwegnet is niet in handen van NS. Sinds 1995 is het beheer van de rails, seinen, bovenleiding, etc. door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat toegewezen aan ProRail (voorheen Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding). De inspectie van V&W (voorheen Railned) ziet toe op de spoorwegveiligheid in Nederland.

|Noot aan| |Voor meer informatie kunt u contact opnemen met | |de | |Persvoorlichting NS , telefoon (030) 235 70 70 | |redactie| | |


---- --

Deel: ' Uitbreiding assortiment in kaartautomaat NS '
Lees ook