Gemeente Son en Breugel


Meer kansen voor waterrecreatie en beroepsvaart in regio 10-02-2003
Uitbreiding bedieningstijden bruggen en sluizen in weekend

In april 2003 verruimt Rijkswaterstaat Noord-Brabant de bedieningstijden van bruggen en sluizen op het Wilhelminakanaal en een gedeelte van de Zuid-Willemsvaart. Tijdens het
recreatietoervaartseizoen (van 1 april tot en met 31 oktober) worden de bruggen en sluizen ook in het weekend tenminste 8 uur per dag bediend. Het gaat om een proef van drie jaar die gericht is op een betere benutting van de mogelijkheden van de kanalen door de recreatie-vaart. Vast staat dat ook de beroepsvaart kan profiteren van de uitgebreide bedieningstijden; de verruiming biedt mogelijkheden voor de totale scheepvaart op de Brabantse kanalen.

Kansen voor waterrecreatie
De uitbreiding van de bedieningstijden betreft alle bruggen en sluizen op het gehele Wilhelminakanaal en op de Zuid-Willemsvaart van Sluis Helmond naar het zuiden. Dit biedt kansen voor een interessante toervaartroute over de Brabantse kanalen in combinatie met de Maas. Recreatie- en beroepsvaart kunnen volgens de planning rekenen op bediening op zaterdag van 07.00 tot 17.00 uur en op zondag van 09.00 tot 17.00 uur. Deze verruiming is de invul-ling van de studie Kansen voor waterrecreatie van Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant. Rijkswaterstaat heeft in deze studie samen met belangenorganisaties de kansen en mogelijkheden voor recreatie letterlijk in kaart gebracht op een Waterrecreatiekansenkaart. Uitbreiding van de bedieningstijden in het weekeinde is als belangrijke kans uit deze studie naar voren gekomen en omgezet in een praktijkproef. De drie jaar durende proef wordt in 2005 geëvalueerd. Dit initiatief past ook heel goed in het beleid van Rijkswaterstaat om het vervoer over water te bevorderen en te stimuleren dat de rijkskanalen in Brabant door het goederenvervoer beter worden benut.

(Persbericht Rijkswaterstaat)

Deel: ' Uitbreiding bedieningstijden bruggen en sluizen Son en Breugel '
Lees ook