Provincie Drenthe


Besluiten gedeputeerde staten d.d. 2 maart 1999

Assen, 2 maart 1999
Persberichtnummer 99-055Goedkeuring uitbreiding bedrijventerrein Klazienaveen

Gedeputeerde staten gaan akkoord met het bestemmingsplan Klazienaveen op basis waarvan de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein mogelijk wordt. Tegen de uitbreiding van dit terrein aan de oostzijde van Klazienaveen bestaan geen overwegende planologische bezwaren. GS hebben de ingediende bedenkingen dan ook ongegrond verklaard.

(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365253)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (05920) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Uitbreiding bedrijventerrein Klazienaveen goedgekeurd '
Lees ook