expostbus51


Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

MIN JUST: POSITIE SLACHTOFFER

Wiebe Alkema

070 370 7225


02.03.99

3764

Wetsvoorstel wijziging artikel 12 Wetboek van Strafvordering naar Tweede Kamer
POSITIE SLACHTOFFER MISDRIJF STERKER DOOR UITBREIDING BEKLAGRECHT

De positie van slachtoffers van misdrijven wordt sterker. Dit is een gevolg van de uitbreiding van het recht van beklag tegen een besluit van het Openbaar Ministerie een verdachte niet verder te vervolgen. Een beroep op de rechter kan volgens de huidige regels niet als blijkt dat het Openbaar Ministerie de verdachte al een kennisgeving van niet verdere vervolging heeft gestuurd. Minister A.H. Korthals wil dit veranderen door slachtoffers van misdrijven toch de mogelijkheid te bieden in zo.n geval bij de rechter in beklag te gaan. Hiervoor moet de procedure van artikel 12 Wetboek van Strafvordering worden gewijzigd. Een voorstel om de wet aan te passen is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Rechter
De rechter kan nu een officier van justitie alleen opdragen te vervolgen als het OM nog geen zogeheten kennisgeving van niet verdere vervolging aan de verdachte heeft gestuurd. Is dat wel het geval dan staat beklag niet open en kan de rechter niet beoordelen of er vervolgd zou moeten worden. Dat was bijvoorbeeld het geval in de Nijmeegse milieuzaak die vorig jaar speelde waarbij een beklag over het niet vervolgen van de overheid niet inhoudelijk door de rechter kon worden beoordeeld.

Beperkte mate
Met de uitbreiding van het beklagrecht wordt aangesloten bij de praktijk. Het blijkt namelijk dat de kennisgeving van niet verdere vervolging nog slechts in zeer beperkte mate worden verstuurd. De meeste sepots vinden plaats zonder een dergelijk formeel stuk. In die gevallen kan dus gewoon een klacht worden ingediend. Alleen als een kennisgeving is verstuurd, wordt het beklagrecht gestuit. Overigens is in het voorstel van minister Korthals de mogelijkheid om van het beklagrecht gebruik te maken in tijd beperkt. Een belanghebbende moet binnen drie maanden na de kennisgeving van niet verdere vervolging reageren.


02 mrt 99 14:55

Deel: ' Uitbreiding beklagrecht Positie slachtoffer misdrijf beter '
Lees ook