Uitbreiding blauwe zone

Momenteel vinden er op diverse plaatsen in het centrum nieuwbouwactiviteiten plaats. Over twee jaar zijn de meeste nieuwbouwprojecten gereed. Zevenaar beschikt dan over een goed bereikbaar centrum met een ruim aanbod aan voorzieningen en parkeerplaatsen.
Het aantal parkeerplaatsen zal ten opzichte van nu met ruim 400 toenemen. Gedurende de tijd dat de nieuwbouwprojecten in het centrum in aanbouw zijn,
is enige overlast en een tijdelijke toename van de parkeerdruk helaas niet te voorkomen.
Het gemeentebestuur zal alles in het werk stellen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Welke terreinen?
Om er voor te zorgen dat het centrum van Zevenaar voor bezoekers goed bereikbaar blijft, heeft het gemeentebestuur besloten de parkeerterreinen aan de Didamsestraat, de Oude Doesburgseweg en het Masiusplein gedeeltelijk tot blauwe zone te bestemmen.

Voor het parkeerterrein Didamsestraat gaat het om de eerste vijf rijen parkeerplaatsen die het dichtst bij het centrum liggen. Op dit terrein worden 27 parkeerplaatsen tot blauwe zone bestemd. Voor het parkeerterrein Oude Doesburgseweg gaat het om 65 plaatsen op het gedeelte van het parkeerterrein grenzend aan de Haspelstraat. Voor het Masiusplein gaat het om 96 plaatsen op het gedeelte dat grenst aan de Nieuwe Doelenstraat. De overige parkeerplaatsen op deze terreinen blijven vrij te gebruiken en vallen niet onder de blauwe zone.

De uitbreiding van de blauwe zone gaat in op woensdag 26 juni, met uitzondering van het parkeerterrein aan de Oude Doesburgseweg. Dit parkeerterrein wordt pas na de kermis onder de blauwe zone-regeling gebracht. De blauwe zone-regeling voor het parkeerterrein aan de Schoolstraat wordt ingetrokken, zodat dit terrein meer beschikbaar komt voor de bewoners van dit gebied.

Parkeerschijf
De blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag van 8.00 uur s morgens tot 18.00 uur s avonds. Buiten deze tijden zijn de parkeerterreinen vrij te gebruiken. Voor de parkeerplaatsen die onder de blauwe zone vallen geldt een maximale parkeerduur van 1,5 uur. Het gebruik van de parkeerschijf is verplicht. Parkeerschijven zijn te verkrijgen bij de receptie van het gemeentehuis en de boekhandels.

Ontheffing
Er wordt onder de bewoners van het centrum een schriftelijke enquête gehouden, om na te gaan of het mogelijk is deze bewoners ontheffing van de blauwe zone te geven. De enquête is bedoeld om meer inzicht te krijgen in het aantal bewoners in het centrum dat in aanmerking zou kunnen en willen komen voor een eventuele ontheffing. Na de zomer neemt het gemeentebestuur aan de hand van deze enquête een besluit over het al dan niet geven van ontheffingen.

Invaliden
De blauwe zone-regeling geldt niet voor houders van een invalidenparkeerkaart. Houders van een invalidenparkeerkaart mogen op de terreinen waar de blauwe zone-regeling van toepassing is zonder parkeerschijf in de parkeervakken parkeren en voor onbeperkte tijd parkeren. De blauwe zone-regeling geldt niet voor speciaal aangelegde invalidenparkeerplaatsen.

De uitbreiding van de blauwe zone heeft een tijdelijk karakter. In de loop van het jaar zal het gemeentebestuur zich buigen over het definitieve parkeerbeleid dat ingevoerd gaat worden na realisatie van het centrumplan. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Deel: ' Uitbreiding blauwe zone Zevenaar '
Lees ook