Koninklijke Volker Wessels Stevin

Persberichten

Rotterdam, 30 Augustus 1999

Uitbreiding bouwactiviteiten afgerond

De Raad van Bestuur van Koninklijke Volker Wessels Stevin nv maakt in aansluiting op de mededelingen van 11 mei 1999 en 25 juni 1999 bekend, dat thans definitief overeenstemming is bereikt met aandeelhouders en directie over de overname van respectievelijk De Koning Bouwgroep en Bébouw.

De overname past binnen het beleid van Volker Wessels Stevin om binnen de thuismarkt door middel van externe groei te komen tot geografische uitbreiding van de bestaande bouwactiviteiten.

De betrokken ondernemingsraden hebben positief advies uitgebracht. Het overleg met de betrokken vakorganisaties en de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa is afgerond.

Deel: ' Uitbreiding bouwactiviteiten Volker Wessels Stevin afgerond '
Lees ook