Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Amstelveen, 26 juni 2002

Uitbreiding dienstverlening met finace security services

Nieuwe dienst biedt klanten inzicht in beveiliging van eigen informatie

FinAce introduceert een nieuwe dienst voor haar klanten, FinAce Security Services, speciaal gericht op de beveiliging van automatiseringssystemen. In toenemende mate is het bedrijfsleven voor een adequate bedrijfsvoering afhankelijk van de informatie- en communicatietechnologie. Dat maakt de organisaties steeds kwetsbaarder voor ongewenste inmenging van buitenaf. De noodzaak voor informatiebeveiliging groeit daarom sterk. Informatiebeveiliging vereist meer dan alleen het inzetten van beveiligingstechnieken zoals firewalls, antivirussoftware en password management systemen. Informatiebeveiliging dient aangepakt te worden door techniek en organisatie te combineren.

FinAce Security Services biedt via haar nieuwe dienst de mogelijkheid voor klanten om hun beveiligingsmaatregelen te testen door middel van zogenaamde penetratietesten. FinAce Security Services beschikt over ervaren security consultants, die specifieke expertise bezitten voor het uitvoeren van deze testen.

Een penetratietest kan ingezet worden om te onderzoeken hoe kwetsbaar een organisatie of instelling is voor eventuele gevaren (misbruik door derden van eventueel aanwezige zwakheden). Technische zwakheden kunnen zo opgespoord worden en met de opgedane kennis kan het beveiligingsniveau worden bijgesteld.

Het organisatorische aspect van informatiebeveiliging wordt door FinAce Security Services onderzocht door middel van een nulmeting. De nulmeting is gebaseerd op de "Code voor Informatiebeveiliging (ISO17799)". Er wordt getoetst in hoeverre de organisatie zich conformeert aan de 127 beveiligingsmaatregelen uit de Code.

FinAce
FinAce is gespecialiseerd in consultancy om opdrachtgevers inzicht te verschaffen in de bedrijfsvoering en financiële administratie, met de daarbij behorende ICT-omgeving. Daarnaast detacheert FinAce financiële en ICT-specialisten bij haar opdrachtgevers. FinAce is gevestigd in Amstelveen en heeft ruim 250 personeelsleden in dienst.


---

---

---

---
Voor meer informatie (niet voor publicatie):
Sabine Enthoven tel. 020 - 3113800

Deel: ' Uitbreiding dienstverlening met finace security services '
Lees ook