Gemeente Delfzijl

INFORMATIE

20 juni 2002

Uitbreiding en renovatie gemeentehuis Delfzijl

Op maandag 24 juni starten de werkzaamheden aan het gemeentehuis van Delfzijl. De voorbereidende werkzaamheden op en rond het Johan van den Kornputplein zijn inmiddels in gang gezet.

De bouw en renovatie van het gemeentehuis bestaat uit drie fasen. De eerste fase bestaat uit de bouw
van de nieuwe vleugel en begint op 24 juni. Door deze nieuwe vleugel ontstaan er circa 60 nieuwe werkplekken. Wanneer de nieuwbouw op 1 maart 2003 is afgerond start de tweede fase.

Deze fase bestaat uit de renovatie van het gedeelte dat in 1990 is gebouwd (het zogenaamde `oud-nieuw gedeelte') en duurt van maart 2003 tot september 2003. De renovatie is nodig vanwegeonderhoud en inpassing van technische installaties, zoals een klimaatbeheerser en ICT- toepassingen.

Gedurende de werkzaamheden worden medewerkers in vervangende huisvesting ondergebracht. De
laatste fase bestaat uit de renovatie van het oude gedeelte van het gemeentehuis en duurt van september 2003 tot en met december 2003.

In het voorjaar van 2004 heeft het gemeentehuis van Delfzijl een nieuw en fris uiterlijk. Met een
openbare publieksruimte wil de gemeente een meer en grotere dienstverlenende capaciteit creeëren.

De totale investering van de nieuw- en verbouw bedraagt ruim vijf miljoen euro.

Deel: ' Uitbreiding en renovatie gemeentehuis Delfzijl '
Lees ook