Uitbreiding en renovatie Murmellius Gymnasium Alkmaar door DHV


ALKMAAR, 20100118 -- DHV heeft opdracht gekregen van SOVON (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord) voor renovatie en uitbreiding van het Murmellius Gymnasium in Alkmaar. Het Murmellius Gymnasium wil haar huisvesting voor langere termijn kwalitatief en financieel op orde brengen. Bovendien wil de school dat de huisvesting aansluit bij de onderwijsvisie. De school besloot daarom het bestaande gebouw duurzaam te renoveren en een uitbreiding te realiseren op het eigen terrein

[foto: Murmellius Gymnasium Alkmaar] Het betreft een integrale ontwerpopdracht voor DHV en omvat de begeleiding van de ontwerpfase, installatieadvies, kostenadvisering, bouwfysica, directievoering en toezicht. In het ontwerp zal rekening gehouden worden met het monumentale karakter van het gebouw, een gezond binnenklimaat met de realisering van gebalanceerde ventilatie volgens de eisen van Frisse Scholen en duurzame energiemaatregelen. Architect voor de aanpassingen aan het gebouw is Teeuwisse en Willems uit Den Haag. Voor het bouwteam zijn de aannemers Thunnissen Ontwikkeling Noord en BAM Techniek geselecteerd.

Het Murmellius Gymnasium in Alkmaar is een categoraal gymnasium met ruim 800 leerlingen. Het huidige gebouw is een rijksmonument en is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Door haar hoge klokkentoren, die in de wijde omgeving is te zien, is de school een opvallende verschijning in de stad Alkmaar. "De renovatie betreft het interieur en de uitbreiding vindt geheel plaats in de binnentuin. Het aanzicht van het gymnasium zal dus onveranderd blijven", aldus rector Hans van Niekerk. De school heeft 12 januari een informatieavond georganiseerd voor alle omwonenden. "Het Murmellius staat midden in een woonwijk. Wij willen graag met de bewoners in gesprek om eventuele overlast voor hen tot een minimum te beperken."
Vanaf zomer 2010 zal de school tijdelijk aan de Bergerweg gehuisvest zijn. De vernieuwde huisvesting zal met ingang van het schooljaar 2011-2012 in gebruik worden genomen.


Klik op de foto voor hoge resolutie

Deel: ' Uitbreiding en renovatie Murmellius Gymnasium Alkmaar door DHV '
Lees ook