Gemeente Amsterdam


---

Barlaeusgymnasium Externe site

Uitbreiding en verbouwing Barlaeus Gymnasium

Het college van B&W heeft besloten om 6,08 miljoen op te nemen in het concept-huisvestingsprogramma onderwijs 2003 voor het Barlaeus gymnasium. Het geld is nodig voor de aankoop van een naastgelegen pand en voor de huur van een tijdelijke locatie.

Het gymnasium groeit fors en de huisvesting wordt te klein. Het aantal leerlingen bedraagt nu 670, na de vakantie zullen dat er 725 zijn. Nu is er de (unieke) mogelijkheid om het naastgelegen pand aan te kopen. Om van beide panden n bruikbare ruimte te maken is een verbouwing noodzakelijk. Tijdens de verbouwing kan er geen les worden gegeven aan de Weteringschans. Daarom is het nodig om een ander gebouw te huren. Hiervoor is, uitsluitend voor het volgend schooljaar, een gedeelte van het voormalige Hes-gebouw beschikbaar, dat op een steenworp afstand van het gymnasium ligt.

Om de leerlingen en leerlaren zo snel mogelijk in een ruimere school onder te brengen, wil het schoolbestuur nog deze maand aanbesteden voor de verbouwing. Echter, het schoolbestuur vindt de aanbesteding te riskant als er niet meer duidelijkheid bestaat over de mogelijke dekking. De mededeling van het college, dat de noodzakelijke kosten worden opgenomen in het concept-huisvestingsprogramma, geeft de school voldoende vertrouwen in de toekomst.

De totale kosten van de aankoop, verbouw en tijdelijke huur bedragen 14,02 miljoen. Het concept-huisvestingsprogramma zal in december aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Volgens de wethouder Onderwijs, Rob Oudkerk, is dit een prima voorbeeld hoe het de komende jaren in het Amsterdamse onderwijs moet. "Snel beslissen en investeren in de kwaliteit van de schoolgebouwen. Want als we het onderwijs willen verbeteren, dan is een goede werkomgeving voor leerlingen en leerkrachten geen luxe, maar een eerste noodzakelijke voorwaarde voor goed onderwijs", aldus de wethouder.

Herbert Raat ^


-

gemeente Amsterdam - 26-06-2002

Deel: ' Uitbreiding en verbouwing Barlaeus Gymnasium Amsterdam '
Lees ook